Rôzne

Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné uspokojenie a rozvoj, zamestnanosť, spoločenské začlenenie a aktívne občianstvo. Boli vypracované v kontexte celoživotného vzdelávania, od raného detstva počas celého života dospelého človeka, a majú sa nadobúdať pri formálnom a neformálnom vzdelávaní, ako aj informálnom učení...

V súčasnom svete sa nám otvára nespočetné množstvo možností, a to aj v rámci cestovania. Ženieme sa za skvelými zážitkami a neriešime aké negatívne následky vedomky/nevedomky spôsobujeme. Či už sú to dovolenky, na ktoré sa vyberieme čo i len raz ročne alebo vzdelávacie programy kdekoľvek v zahraničí..V tom pocite slobody či relaxu zrejme zabúdame...

Dôležitou súčasťou programu Erasmus+ je Youthpass. Dokument, ktorý uznáva neformálne vzdelávanie a zároveň nástroj, ktorý slúži na podporu uznania mládežníckej práce a stratégie celoživotného vzdelávania.