Erasmus+ mládežnícke výmeny

Mládežnícke výmeny umožňujú skupinám mladých ľudí (vo veku 13 - 30 rokov) z rôznych krajín stretávať sa, spoločne žiť a pracovať na spoločných projektoch počas krátkeho obdobia.

Tieto výmeny sa uskutočňujú mimo školského prostredia. Medzi aktivity, do ktorých je možné sa počas mládežníckej výmeny zapojiť, patria semináre, cvičenia, diskusie, simulované hry, aktivity v prírode a ďalšie. Zamerané sú na rôzne témy - nezamestnanosť, ľudské práva, ekológia, zdravie, umenie, kreativita, šport a pod.

Na mládežníckej výmene získaš certifikát Youthpass. Mládežnícke výmeny sú v rámci certifikátu Youthpass uznané ako skúsenosti účastníkov v oblasti vzdelávania.

Cieľom výmeny je docieliť výsledky:

- lepšie výkony pri učení sa; vyššiu zamestnateľnosť a lepšie pracovné vyhliadky; väčší zmysel pre iniciatívu a podnikanie; vyššiu sebestačnosť a sebadôveru; lepšie kompetencie v oblasti cudzích jazykov; širšie interkultúrne povedomie; aktívnejšie zapojenie sa do spoločnosti; lepšiu informovanosť o európskom projekte a o hodnotách EÚ; vyššiu motiváciu zúčastniť sa na budúcom (formálnom/neformálnom) vzdelávaní alebo odbornej príprave po absolvovaní obdobia mobility v zahraničí.

Mládežnícke výmeny trvajú 5 až 21 dní. V rámci mládežníckej výmeny sú ubytovanie a strava pokryté grantom a zároveň sú cestovné výdavky refundované na základe kalkulačky EÚ.

Článok o čom mládežnícke výmeny sú TU

Konkrétne projekty, na ktoré sa môžeš prihlásiť TU