Erasmus+ školenia pre pracovníkov s mládežou

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou, lídrov, učiteľov (vo veku od 18 rokov) prostredníctvom zahraničných pobytov zameraných na odbornú prípravu alebo vytváranie sietí.

Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, mentorského programu alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách a ďalších činností.

Ciele sú zlepšenie kompetencií účastníkov prepojených s ich profesijnými profilmi (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.); hlbšie porozumenie postupom, politikám a systémom v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže v jednotlivých krajinách; väčšiu schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť; hlbšie porozumenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce; lepšiu kvalitu práce a činností vykonávaných v prospech študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých učiacich sa, mladých ľudí a dobrovoľníkov; hlbšie porozumenie a lepšiu schopnosť reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť; lepšiu schopnosť riešiť potreby znevýhodnených osôb a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí; väčšiu podporu a propagáciu mobilitných aktivít u učiacich sa; väčšie možnosti z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja; zlepšenie kompetencií v oblasti cudzích jazykov; väčšiu motiváciu a uspokojenie v každodennej práci.

Mobilita pracovníkov s mládežou môže trvať od 2 dní do 2 mesiacov. Ubytovanie, strava, cestovné výdavky (prepočítané na základe kalkulačky EÚ) sú hradené financiami Európskej Komisie. 

Na mobilite získaš certfikát Youthpass. Mobility sú v rámci certifikátu Youthpass uznané ako skúsenosti pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania. 

Prečítajte si o konkrétnych skúsenostiach v našom blogu TU

Konkrétne projekty TU