Dobrovoľnícke programy 

Európsky Zbor Solidarity je iniciatívou Európskej únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). Ponúka príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné životné skúsenosti a pracovné zručnosti.

Dobrovoľníctvo umožňuje mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov zúčastniť sa neplatenej dobrovoľníckej služby v trvaní až 12 mesiacov vo svojej alebo inej krajine  Európskej Únie, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Mladí dobrovoľníci majú možnosť prispieť ku každodennej práci organizácií, ktoré sa zaoberajú informáciami a politikami v oblasti mládeže, osobným a spoločensko-vzdelávacím rozvojom mladých ľudí, občianskou angažovanosťou, sociálnou starostlivosťou, začlenením znevýhodnených osôb, životným prostredím, programami neformálneho vzdelávania, informačnými a komunikačnými technológiami a mediálnou gramotnosťou, kultúrou a tvorivosťou, rozvojom spolupráce atď. Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí môžu na svoju účasť získať dodatočnú podporu. Vo všeobecnosti sú v drobrovoľníckeho projektu EZS zabezpečené ubytovanie, strava, cestovanie (na základe grantu od Európskej Komisie) a zároveň dostávate vreckové, ktoré je kalkulované podľa krajiny, kde vykonávate svoju službu. 

Ako záujemca sa môžete registrovať a vyplniť si svoj profil  TU. Na stránke sú registrované aj jednotlivé organizácie. Ponuky na dobrovoľnícke projekty nájdete aj na sociálnych sieťach (facebook), na jednotlivých stránkach neziskových organizácií vo Vašej krajine. V prípade, že sa chcete projektu zúčastniť, budete potrebovať najmä CV (preferovaný je Europass formát) a motivačný list. 

Budeme radi, ak nás kontaktujete za účelom konzultácií. Aktuálne projekty EZS nájdete TU.