Európsky zbor solidarity Volunteers united in diversity
October 2019 - March 2020 

Duration: 6 months

Location: Athens, Greece

Starting date: October 2019 - March 2020

We are looking for:

- 2 young people (18-30 years old), slovak residents, who will move in Athens and by learning new skills and knowledge will be in position to act for the support of the local youth. Volunteers will work on projects which aim to create a better life for youngsters, especially for those with fewer opportunities and those who are having luck educational support at their daily life. This systematic work along with all the other activities of our NGO will benefit the local community. In addition through inter-cultural activities the volunteers will present their culture, and through daily life they will be integrated in the Greek society. "Volunteers united in diversity" based on achievements of the organization and our action in Athens over the past 3 years, in the field of Youth participation, Human Rights and Democracy, media and Structured Dialogue. The project will offer to the local youth a non-formal series of methods for good life, inspired by non-formal education. Methods and activities were adapted to the city life, to promote our aims in different target groups such as: University Students, High School Students, unemployed youth and young people with fewer opportunities (focus on the city, religious diversity). The social challenges in combination with the financial crisis in our country, Greek society is getting worse with Human Rights transferred in the shadow.

Volunteers working with young people will learn and develop ways to face these challenges that both are beneficial for themselves and the social environment! Promoting active participation in the city democratic life and offer educational opportunities to the young people is the first step for a better society.


Tasks of volunteers:

- support the policy making' activities by I.R.T.E.A. (opinion polls, papers submissions, social media campaigns, etc.)

- support the organizational tasks of I.R.T.E.A. for its EU funded projects, communication with local society, implementation of EU simulation games with youth, in the organization's local and international activities, etc.

- participate in EUBLOG portal by writing articles in English.

- develop his/her own project ideas which will be relevant with the organization's goals and activities after agreement with Hosting organization


Volunteers' profile Criteria

- young people 18-30 years old, willing to get to know people and different cultures, english level B1

- Curriculum Vitae (Europass format) and Motivation letter are obligatory for applying for the project


The project is funded by European Solidarity Corps programme - accommodation will be fully covered, a volunteer will receive pocket money 150€/monthly, food allowance 100€/monthly, health insurance, travel costs from Slovakia to Greece and back will be covered up to 275€ and local transport during the project will be covered as well.

Learn more about the volunteering projects by a personal experience of Domi who is participating in ESC project https://www.youthforequality.sk/l/di-ou-em-ai-in-greece/


EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Program podporuje solidaritu v spoločnosti a zároveň je prostriedkom ďalšieho učenia sa, získavania skúsenosti. Okrem podpory miestnych aktivít hosťujúcej organizácie, účastníci získajú nové zručnosti, naučia sa jazyky a objavia iné kultúry. Princípy a metódy neformálneho a informálneho vzdelávania sa odzrkadľujú v celom procese. Projekt sa môže venovať rôznym témam (žurnalistika, ekológia, mládež, šport, sociálna starostlivosť, kultúrne dedičstvo, umenie, európske otázky, rozvojová spolupráca) a aktivitám (tvorba workshopov pre miestnu komunitu, aktivity so žiakmi/študentami, realizácia festivalov, tvorba vlastných malých projektov,..).

Ako to prebieha - účatsník realizuje svoj program v organizácii, ktorá má sídlo v inej krajine než je Krajina jeho trvalého pobytu. Služba je neplatená, nezisková a pracuje sa približne 4-6 hodín denne. Je poskytnutá podpora - ubytovanie, strava, mesačné vreckové, refundované cestovné výdavky, zabezpečené zdravotné poistenie, jazyková, osobná, pracovná, administratívna podpora každému účastníkovi. Účastník ja vyslaný podpornou organizáciou v krajine jeho pobytu do hosťujúcej organizácie, ktorá má sídlo v inej krajine, než je Krajina jeho pobytu. V projekte môže byť zapojených viacero dobrovoľníkov.

Kto sa môže zúčastniť - môžeš sa zaregistrovať do portálu vo 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov. Je možné sa zúčastniť len RAZ V ŽIVOTE.

Ponuka: United in Diversity, Atény, Grécko