Školenie/Training course “Take a Step Towards Creativity”

OPIS PROJEKTU Iniciatíva v oblasti kultúry a umenia sa začína v ranom detstve a vzdelávanie by sa malo v celej EÚ uznať ako nevyhnutná súčasť učebných osnov. Umenie … Continue reading Školenie/Training course “Take a Step Towards Creativity”