AENEAS | PALERMO, TALIANSKO

Prostredíctvom divadla, hudby a tanca účastníci sa vžijú do tém migrácie, nediskriminácie a tolerancie, sociálneho začlenenia a európskeho povedomia, ktorý účastníkom pomôže myslieť na inkluzívnejšiu Európu a budú konať na miestnej úrovni proaktívnejšie a rozvíjať svoje porozumenie a skúsenosti s európskym občianstvom.

Uskutočnia sa návštevy miestnych centier pracujúcich s migrujúcou mládežou alebo mladými ľuďmi s obmedzenými príležitosťami na rozvoj vedomostí účastníkov o osvedčených postupoch v kontraste s radikalizáciou a xenofóbiou.

Divadlo, hudba a tanec ako prostriedok medzikultúrneho dialógu na rozvoj povedomia účastníkov o diskriminácii a vylúčení prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania.

Mýtus Aeneas: záverečné predstavenie pripravené na oslavu tvorivosti mladých ľudí prostredníctvom inscenácie tejto starogréckej drámy.

 

Hľadáme: 4 účastníkov od 18 rokov

Deadline: (pripravujeme)