PES AKO CESTA K UMENIU | KLAIPEDA, LITVA

Projekt je zameraný na podporu socializácie a spolupráce mladých ľudí v medzinárodnej skupine s obmedzenými schopnosťami prostredníctvom tvorivých aktivít so psami. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov budú organizované nasledovné aktivity: rozcvička, energizéry, hry na vzájomné spoznávanie sa a budovanie tolerancie, študijná návšteva chovateľskej stanice Husky alebo inej, prednášky o psoch, tvorivé aktivity so psami a miestne exkurzie.

 

Upredňosťujeme účastníkov s obmedzenými príležitosťami a so zdravotným postihnutím.

Hľadáme: 5 účastníkov vo veku 18 – 30 rokov + 1 líder 

Deadline: (pripravujeme)