Think globally, act locally

V dnešnej dobe vnímame, čítame, počujeme a vidíme správy o ekologických katastrofách, horúcom počasí, požiaroch, ktoré sú obrovské ako naša krajina alebo ešte väčšie. Odlesňovanie, znečistenie, zmena podnebia, poškodzovanie ozónovej vrstvy sú ďalšie problémy na čiernej listine. Človek hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní ekologickej rovnováhy, pretože má najväčšiu schopnosť myslenia v porovnaní s inými živými organizmami. Hovoriť môže každý, ale iba málo z nás vyvíja skutočnú iniciatívu. Máme iba jednu planétu a ak ju chceme zachrániť, musíme konať hneď teraz a začať od seba, aby sme poskytli a ukázali ostatným dobrý príklad. My ako skupina 5 mladých aktivistov sme sa rozhodli pripraviť tento projekt, pretože vidíme, že v našej spoločnosti, najmä v našom meste – Trnave je potrebných viacero opatrení.