Preskočiť na obsah

Better Together | 16.11.-23.11.2022 | Romnicu Valcea, Rumunsko

Cieľom projektu Better Together je zvýšiť popularitu metód neformálneho vzdelávania medzi pracovníkmi s mládežou a povzbudiť ich k vytváraniu a využívaniu týchto metód v ich každodenných aktivitách.

 

Dôraz sa bude klásť na to, aby účastníci vytvorili a otestovali svoje vlastné neformálne aktivity v prístupe k témam, ako je komunikácia, asertivita, riešenie konfliktov a problémov, roly a líderstvo pri skúmaní skupinovej dynamiky. Na školení sa bude vytvárať príručka neformálneho vzdelávania.

 

Hľadáme 2 účastníkov od 18 rokov. Projekt je podporený programom Erasmus+, všetky výdavky budú preplatené.

 

Tešíme sa na prihlášky do 30.9.