Preskočiť na obsah

All stars volunteering – Sport Event

ALL STARS volunteering – SPORT EVENT

🏅Hľadáme športovcov, športových nadšencov, tímy a družstvá! 🏃‍♀️🏃‍♂️

Hľadáme športové organizácie, ktoré by sa radi zapojili do medzinárodného športového eventu, ktorý organizujeme v spolupráci s Poľskom a Českom. Projekt je podporený fondom EÚ.

🌍 Podujatie prebehne v troch krajinách:

-v Poľsku, v Bielsko – Biala – 30.6. – 2.7.2023

-na Slovensku, v Trnave na Slávii 25.-27.8.2023

-v Česku – v máji 2024

 

👥 Každého eventu sa zúčastní 360 účastníkov (120 z každej krajiny).

Slovenských účastníkov aktuálne hľadáme na eventy v Poľsku a na Slovensku v Trnave.

V skupine môžu/nemusia byť rovnakí účastníci na obe podujatia.

 

💪 Ak sa k nám chcete pridať, prihláste sa tu!

Prihláška: https://forms.gle/VxcgS9hEroaX15J67


 

🏅We are looking for athletes, sports enthusiasts and teams! 🏃‍♀️🏃‍♂️

We are looking for sport organizations that would like to participate in the international sport event that we are organizing in cooperation with Poland and the Czech Republic. The project is supported by the EU fund.

The event will take place in three countries:

– in Poland, in Bielsko – Biala – 30.6. – 2.7.2023

-in Slovakia, in Trnava, Slavia, 25.-27. 8. 2023

– in the Czech Republic – in May 2024

👥 Each event will be attended by 360 participants (120 from each country).

We are currently looking for participants for events in Poland and Slovakia in Trnava.

The group may/may not have the same participants for both events.

💪 If you want to join us, sign up here:

Application: https://forms.gle/VxcgS9hEroaX15J67