Čo robíme

Naša organizácia poskytuje poradenstvo pre mladých v oblasti vzdelávania, práce, podnikania, dobrovoľníctva a stáží na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za týmto účelom realizujeme rôzne prednášky na školách, diskusie s mladými či workshopy. Snažíme sa rozširovať spoluprácu, aby sme mohli vždy informovať o aktuálnych príležitostiach. 

Naše kampane zahŕňajú prezentácie o projektoch Erasmus+ (v oblasti mládežníckych výmen aj informácie o realizovaní vlastného projektu a založení organizácie), stážach, Európskom Zbore Solidarity, rôznych podnikateľských programoch či pracovných príležitostiach a diskusie o týchto témach. Aktivity organizácie umožňujú mladým ľuďom podniknúť pozitívne kroky a účinne sa osobnostne a profesionálne rozvíjať. Zameriavajú sa na zlepšenie požadovaných zručností a vedomostí, aby sa stali úspešnými v oblastiach, ktoré ich zaujímajú.

Naše aktivity a projekty sú založené na podporovaní aktívneho občianstva a angažovanosti mládeže v Európskej Únii, preto sa zameriavajú na aktuálne otázky v témach ako ekológia, ľudské práva, sociálne začlenenie, zdravý životný štýl, európske občianstvo, kultúra a podobne.