Pridajte sa k nám

V prípade, že máte záujem o spoluprácu, spoločné aktivity, realizovanie projektov, podporu – hľadáme združenia, mimovládne organizácie, mládežnícke kluby, školské institúcie, podnikateľov, dobrovoľníkov, …