Preskočiť na obsah

Youth of Green Town

Európsky Zbor Solidarity “Youth of Green Town” v skúsenej a medzinárodnej organizácii v Grécku, ktorý sa konal v termíne Máj 2019 – Február 2020, tj 10 mesiacov.

Hosťujúca organizácia

Systém & G je mimovládna organizácia, ktorá vysiela a zároveň hosťuje dobrovoľníkov v rámci Európskeho Zboru Solidarity (v minulosti Európskej dobrovoľníckej služby). Organizácia má pobočky v Grécku, Lotyšsku, Fínsku, Švédsku, Belgicku, Ukrajine. Organizácia realizuje mnoho rôznych projektov. Uzatvára v priemere 20 partnerstiev ročne. Vybudovala si významné postavenie v 50 krajinách EÚ. System & G poskytuje priestor pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Jadro organizácie tvoria bývalí dobrovoľníci so skúsenosťami v projektoch Youth in Action a Erasmus Plus.

www.facebook.com/Systemandg

www.systemandg.weebly.com/

Aktivity

Zámerom organizácie je nadobudnúť priateľský vzťah s miestnymi obyvateľmi, organizovať lokálne aktivity s dostupnosťou pre všetkých, byť inšpiráciou pre zmeny v oblasti ľudských práv, zdravého životného  štýlu, ekologického dopadu na okolie, rovnoprávnosť, atď. 

Podujatia ako aj úlohy sa počas projektu menili a záležali od zručností a záujmov samotných dobrovoľníkov.

V rámci projektu dobrovoľníci organizovali workshopy, festivaly a aktivity týkajúce sa najmä ekológie. 

Vo všeobecnosti tu dobrovoľníci uporiadávali piatkové večery pre miestnych ľudí, jazykové kurzy, eventy ako Human Library, Green Olympics, tréningy, či mládežnícke výmeny, ktorých sa zúčastnili či zorganizovali v rámci celého Grécka. 

Miesto

Komotini je malé mesto v severnej časti Grécka (v blízkosti hraníc Turecka a Bulharska) s počtom obyvateľov 60,000. Komotini je študentské mesto s ročným počtom študentov 15,000. V blízkosti sa nachádzajú aj pláže. Prvú polovicu obyvateľstva tvoria Gréci, druhú polovicu Turci, zároveň sa tu vyskytujú menšiny ako Rusi a Číňania.

Financovanie

Projekt bol podporený grantom Európskeho Zboru Solidarity, tj. 3 slovenskí účastníci mali zabezpečené ubytovanie, stravu, cestovné na projekt a z projektu, vreckové. 

Ubytovanie zabezpečila hosťujúca organizácia. Dobrovoľníci boli spolu ubytovaní v apartmáne, ktorý bol zariadený od kuchyne až po samotné izby. V apartmáne sa nachádzali 3 izby, 2 kúpeľne, obývačka s kuchyňou, 2 balkóny. Ubytovanie sa nachádzalo hneď vedľa officu. V rámci blízkej Univerzity mali zabezpečené obedy a večere, na ostatné potrebné výdavky dostali vreckové každý mesiac. 

Prínosy pre dobrovoľníkov:

Zlepšili svoje soft skills; pracovali v tíme; zlepšili svoje líderske zručnosti; vytvorili si medzinárodné kontakty; komunikovali v cudzom jazyku, a teda zlepšili si angličtinu, naučili sa gréčtinu; spolupracovali s rôznymi inštitúciami a mladými ľuďmi; pracovali v multikultúrnom prostredí; zvýšili si sebavedomie a samostatnosť; nadobudli konkrétne poznatky v rôznych témach v súvislosti s EU otázkami a ekológiou; dozvedeli sa o mnohých ďalších príležitostiach; získali zručnosti v oblasti organizácie rôznych aktivít; ovládajú základy projektového manažmentu (v závislosti od ich vlastnej iniciatívy); získali pracovné skúsenosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce a prispeli k zlepšeniu života v komunite.

Dobrovoľníci mali možnosť posúdiť všetky ďalšie osobné prínosy a získať certifikát YOUTHPASS.

Do projektu boli zahrnutí účastníci s nedostatkom príležitostí.