Semináre a workshopy

Chceš ísť na stáž do zahraničia? Tu nájdeš potrebné info.

Semináre a workshopy realizujeme na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

Tieto aktivity sú organizované pre širokú verejnosť, najmä mladých ľudí a majú prispieť k nadobudnutiu nových vedomostí alebo zručností. Častokrát ich organizujeme s aktívnymi študentami, ktorí majú záujem niečo vo svojej komunite zmeniť k lepšiemu alebo zapájame aj miestnych partnerov.