Mysli globálne, konaj lokálne!

Séria workshopov konajúcich sa v Trnave zameraných na zvyšovanie ekologického povedomia a osvojovanie si ekologických návykov organizovaných aktívnou mládežou.

Viac info tu www.thinkgloballyactlocally.eu