Remember Holocaust – Building Bridges for a common future

Projekt „Spomeňme si na holokaust – budovanie mostov pre spoločnú budúcnosť“, ktorý vychádza z vyhubovania Židov, sa zameriava na pamiatku židovského holokaustu zameraného na podporu porozumenia minulosti a na posilnenie dialógu o budúcnosti Európskej únie.

Prostredníctvom svojich činností sa usilujeme pripomínať obete holokaustu, zvyšovať informovanosť o spomienkach a zvyšovať toleranciu voči rozmanitosti zdôrazňovaním hodnôt solidarity, mieru a aktívnej účasti Únie. Projektové aktivity vrátane interaktívnych workshopov, aktivít štruktúrovaného dialógu, ľudskej knižnice, digitalizovanej výstavy a dobrovoľníckych aktivít v školách sa budú konať v októbri 2020 v Trnave.

Viac informácií o projekte nájdete na našej webovej stránke: http://rememberholocaust.eu/