Preskočiť na obsah

Čo sú školenia?

Podporujeme odborný rast pracovníkov s mládežou, učiteľov, odborníkov prostredníctvom školení, seminárov, workshopov zameraných na odbornú prípravu alebo budovanie kontaktov.

Mobility pre pracovníkov s mládežou

Kurzy odbornej prípravy, študijné návštevy, mentorské programy je možné absolvovať v zahraničí. Ich cieľom sú zlepšenie kompetencií účastníkov súvisiacich s ich profesijnými profilmi (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.); hlbšie porozumenie postupom, politikám a systémom v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže v jednotlivých krajinách; väčšiu schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť; hlbšie porozumenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce; lepšiu kvalitu práce a činností vykonávaných v prospech študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých učiacich sa, mladých ľudí a dobrovoľníkov; hlbšie porozumenie a lepšiu schopnosť reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť; lepšiu schopnosť riešiť potreby znevýhodnených osôb a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí; väčšiu podporu a propagáciu mobilitných aktivít u učiacich sa; väčšie možnosti z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja; zlepšenie kompetencií v oblasti cudzích jazykov; väčšiu motiváciu a uspokojenie v každodennej práci.

Čo sa týka Erasmus+ mobilít pracovníkov s mládežou môže trvať od 2 dní do 2 mesiacov. Ubytovanie, strava, cestovné výdavky (prepočítané na základe kalkulačky EÚ) sú hradené financiami Európskej Komisie. Mobility sú v rámci certifikátu Youthpass uznané ako skúsenosti pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania. 

Prečítajte si o konkrétnych skúsenostiach v našom blogu.

Green way of Social entrepreneurship

Treat Yourself

Strategické partnerstvá

Strategické partnerstvá sú nadnárodné projekty zamerané na rozvoj a šírenie inovatívnych postupov a podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Move in a green way

Wise Mind

Young power