Náš tím

Diana Jašeková

Ukončila doktorandský stupeň v odbore práva, venuje sa práci s mládežou, má skúsenosti ako školiteľ, projektový manažér nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Monika Budiaková

Študuje trvalo udržateľný rozvoj v Grazi, zaujíma sa a venuje sa rôznym environmentálnych témam. Zúčastnila sa medzinárodných vzdelávacích a výmenných pobytov a tréningov.

Iveta Cádrová

Aktuálne stážuje v Belgicku, kde pracuje na enviromentálnych projektoch, zúčastnila sa EDS v Turecku, má skúsenosti ako prekladateľka anglického a francúzskeho jazyka.

Daniela Lieskovanová

Má pracovné skúsenosti na národnej aj nadnárodnej úrovni na základe spolupráce so štátnymi inštitúciami - ministerstvami a Európskou Komisiou, študovala vo Francúzsku.

Táňa Hluzinová

Je študentkou gymnázia, veľmi aktívne sa podieľa na lokálnych aktivitách najmä na západnom Slovensku, ale aj na medzinárodných projektoch.

Mirka Sokoláková

Študuje na gymnáziu, venuje sa grafike a marketingu, je lídrom a pracuje s mladými na východnom Slovensku.

Simonka Uhrinová

Okrem svojho štúdia pomáha pri tvorbe a realizuje aktivity s mladými ľuďmi na východnom Slovensku a v zahraničí.

Martinka Pitrovská

Momentálne študentka špeciálnej pedagogiky, ktorá sa popritom aktívne zapája na spoluorganizovaní medzinárodných projektov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Zúčastnila sa mnohých výmen a tréningov, ako aj školení a vzdelávaní v oblasti práce s mládežou. Ako líder národných skupín sa snaží aj o samotný rozvoj účastníkov v osobnostnom a profesionálnom smere.