Náš tím

Diana Jašeková

Predseda 

Ukončila doktorandský stupeň v odbore práva. Získala medzinárodné certifikáty v oblasti projektového manažmentu. Venuje sa práci s mládežou, organizuje vzdelávacie projekty, má skúsenosti ako školiteľ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zúčastnila sa viacerých programov ako dobrovoľník.

Martina Pitrovská

Projektový koordinátor

Momentálne študentka špeciálnej pedagogiky, ktorá sa popritom aktívne zapája na spoluorganizovaní medzinárodných projektov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Zúčastnila sa mnohých výmen a tréningov, ako aj školení a vzdelávaní v oblasti práce s mládežou. Ako líder národných skupín sa snaží aj o samotný rozvoj účastníkov v osobnostnom a profesionálnom smere.

Daniela Lieskovanová

Projektový manažér

Má pracovné skúsenosti na národnej aj nadnárodnej úrovni, spolupracuje so štátnymi inštitúciami - ministerstvami a Európskou Komisiou, študovala vo Francúzsku.

Filip Kužma

Mládežnícky líder

Študuje na gymnáziu, venuje sa mnohým aktuálnym témam a pracuje s mladými na strednom Slovensku. 

Mirka Sokoláková

Mládežnícky líder

Študuje na gymnáziu, venuje sa grafike a marketingu, je lídrom a pracuje s mladými na severnom Slovensku.

Monika Budiaková

Projektový manažér

Študuje trvalo udržateľný rozvoj v Grazi, zaujíma sa a venuje sa rôznym environmentálnych témam. Zúčastnila sa medzinárodných vzdelávacích a výmenných pobytov a tréningov.

Iveta Cádrová

Projektový manažér

Aktuálne stážuje v Belgicku, kde pracuje na enviromentálnych projektoch, zúčastnila sa EDS v Turecku, má skúsenosti ako prekladateľka anglického a francúzskeho jazyka.

Táňa Hluzinová

Mládežnícky líder

Je študentkou gymnázia, veľmi aktívne sa podieľa na lokálnych aktivitách najmä na západnom Slovensku, ale aj na medzinárodných projektoch.

Pavol Ivanov

Mládežnícky líder 

Dobrovoľník v rôznych oblastiach, venuje sa rôznym témam, najviac však enviromentálnej problematike.