Náš tím

Diana Jašeková

Predseda 

Ukončila doktorandský stupeň v odbore práva. Získala medzinárodné certifikáty v oblasti projektového manažmentu. Venuje sa práci s mládežou, organizuje vzdelávacie projekty, má skúsenosti ako školiteľ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zúčastnila sa viacerých programov ako dobrovoľník.

Martina Pitrovská

Projektový koordinátor

Momentálne študentka magisterského stupňa špeciálnej pedagogiky, ktorá sa popritom aktívne zapája na spoluorganizovaní medzinárodných projektov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Zúčastnila sa mnohých výmen a tréningov, ako aj školení a vzdelávaní v oblasti práce s mládežou. Ako líder národných skupín sa snaží aj o samotný rozvoj účastníkov v osobnostnom a profesionálnom smere.

Daniela Lieskovanová

Projektový manažér a facilitátor

Má pracovné skúsenosti na národnej aj nadnárodnej úrovni, spolupracuje so štátnymi inštitúciami - ministerstvami a Európskou Komisiou, študovala vo Francúzsku.

Filip Kužma

Projektový manažér a mládežnícky líder

Študuje na gymnáziu, venuje sa mnohým aktuálnym témam, má skúsenosť s debatovaním, vedie štrukturovaný dialóg, pracuje s mladými ľuďmi.

Mirka Sokoláková

Mládežnícky líder

Študuje na gymnáziu, venuje sa grafike a marketingu, je lídrom a pracuje s mladými na severnom Slovensku.

Pavol Ivanov

Mládežnícky líder 

Dobrovoľník v rôznych oblastiach, venuje sa rôznym témam, najviac však enviromentálnej problematike.

Táňa Hluzinová

Mládežnícky líder

Je študentkou gymnázia, veľmi aktívne sa podieľa na lokálnych aktivitách najmä na západnom Slovensku, ale aj na medzinárodných projektoch.