Nezamestnanosť mládeže

Nezamestnanosť mládeže v EU v januári 2018 dosiahla 3,646 mil. mladých ľudí (mladších ako 25 rokov), t.j. 16,1%. Najnižšia nezamestnanosť je zaznamená v Českej Republike (5,8%), Estónsku (6,5%), Nemecku (6,6%) a najvyššia v Grécku (43,7%), Španielsku (36%) a Taliansku (31,5%). Na Slovensku to je 7,5%. 

EÚ stimuluje zamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom opatrení, ako je napríklad poskytovanie pomoci mladým ľuďom vo veku do 25 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať alebo si hľadajú stáž či pracovné miesto. 

Príležitosti pre mladých ľudí ------ EURES, I-LINC, ÚPSVAR