Workcampy

Princípom workcampov je pomoc miestnym, často neziskovým subjektom v určitej lokalite a všeobecne je ich možné rozdeliť podľa zamerania do niekoľkých skupín: Environmentálne, Kultúrne, Renovačné, Historické, Detské, Sociálne, Umelecké atď. Opis konkrétnej práce sa dá jednoducho nájsť na webových stránkach jednotlivých neziskových sprostredkovateľských organizácií. Nájdete tu okrem iného informácie o ubytovaní či spôsobe stravovania. Väčšinou býva stravovanie a ubytovanie hradené, cestovanie na miesto projektu si zabezpečuje dobrovoľník sám. Práca je veľmi rôznorodá od fyzicky náročnej pri rekonštrukcii kamenných múrov hradov, čistenie lesov či pláží, cez nemenej namáhavú prácu s deťmi, popr. postihnutými ľuďmi, až po organizovanie kultúrnych festivalov. Dĺžka tzv. krátkodobých workcampov býva jeden až tri týždne. Existujú tiež dlhodobé projekty v poriadku niekoľkých mesiacov až jedného roka, na ktoré je však výber dlhodobejšiou záležitosťou a často je spojený aj s rôznymi školeniami. Workcampy nie sú iba o práci. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Odborné workshopy alebo semináre väčšinou korešpondujú s témou celého workcampu a majú za cieľ obohatiť a rozšíriť znalosti účastníka. Voľnočasové aktivity si účastníci môžu vymýšľať sami a alebo sú pripravované hostiteľskou organizáciou. Väčšinou sa jedná o výlety po významných miestach v lokalite, ktoré umožňujú bližšie spoznať miestnu kultúru alebo o šport a spoločenské hry. Častokrát platíte participačný poplatok, ktorý slúži na rozvíjanie aktivít organizácie, zabezpečenie praktických náležitostí, administrácie a podobne.