Zrealizované projekty


Youth Play, Česká Republika

Games don't have to be just fun, but also a great educational tool and contribution to personal development of young people. This is what we discovered after many years of experience with working with children and youngsters at summer camps and Erasmus+ projects. With this project we aim to pass this experience to other young people, show them how they can use games to learn many various things and think about various topics. Through games we want to dive into topics such as ecology, politics, intercultural learning, etc. We want to show youngsters that playing board games with real people in real time is much more fun than hiding behind the computer screen. At the end of the project (in order to get from the "learning" phase into the "doing" phase) we are going to create our own games that will have an educational aim and that will later on be available for other people to play and to learn.

We are just preparing follow up activity to be organised in Slovakia. If you would like to join us, let us know.


Summer Camp, Česká Republika

V dňoch 30.6.-14.7. sme sa dozvedeli ako zorganizovať detský tábor spolu s mladými z krajín Španielsko, Turecko, Česko, Slovensko. Pre deti sme výmýšľali rôzne kretívne aktivity, športové hry, realizovali sme zážitkové aktivity ako varenie, fotografovanie, blogovanie a podobne. Okrem iného sme zlepšili jazykové schopnosti a keďže každá zúčastnená krajina mala na prezentáciu svojej kultúry vyhradený jeden celý deň, dozvedeli sme sa naozaj mnoho.

Pozrite si naše video

Stretnutie so Španielmi, 23.6., Bratislava

Dňa 23.júna sme predstavili 11 študentom zo Španielska vo veku 14 - 18 rokov naše hlavné mesto. Pripravili sme im kultúrny zážitok v podobe prehliadky centra mesta, spoločný obed a voľnočasové aktivity. Využili sme príležitosť ako sa spoznať so zahraničnými mladými ľuďmi, zabaviť sa či naučiť sa niektoré španielske výrazy :) A formou role-play sme vytvorili ukážkovú vládu! :) A demokracia to nebola...

Think globally, act locally, Španielsko

6 Slovákov vo veku 18 - 30 rokov sa zúčastnilo v dňoch 7. - 16.mája mládežníckej výmeny "Think globally, act locally" v Španielsku na tému enviromentálne povedomie. Mladí ľudia diskutovali o klimatických zmenách, naučili sa ako lepšie využívať znovuobnoviteľné zdroje, význam recyklovania, ako viesť zdravý životný štýl a žiť v súlade s prírodou.  

Gaming power, Lotyšsko

Naša slovenská skupina pracovníkov s mládežou sa v apríli zúčastnila projektu "Gaming power" v Lotyšsku. Učitelia zo 7 európskych krajín sa vzdelávali nielen v nových metódach vyučovania, ale aj rozvíjali tému diverzity a inklúzie v európskom kontexte. Slovenskú delegáciu tvorili študenti/lídri doktorandského štúdia, nadobudnuté znalosti využijú vo svojej práci s mladými ľuďmi.

Papermania, Poľsko

Projekt Papermania bola mládežnícka výmena Erasmus+ pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorej zámerom bolo znížiť nezamestnanosť, chudobu, rôzne sociálne problémy a rizikové situácie. Témou projektu bolo ľudové umenie a ručné práce, hlavným nástrojom papier. Projekt prispel k sebarozvoju mladých ľudí, tímovej práci, rozvoju manuálnych a umeleckých zručností. Mobilita sa uskutočnila v dňoch 18. - 24.3. 2018. Hosťujúcou organizáciou bola Poľská verejná inštitúcia OHP https://ohp.pl/. Do projektu sme zapojili detí a mladých ľudí bez domova spolu s mentormi v spolupráci s občianskym združením Očkolandia https://ockolandia.sk/. Erasmus+ je skvelý program a my sme veľmi radi, že sme mohli poskytnúť príležitosť a zážitok týmto mladým, ktorí majú možnosti v živote skutočne obmedzené.

Follow me, Poľsko

Projekt "Follow me", kde sa prostredníctvom rôznych aktivít neformálneho vzdelávania dozvedeli účastníci o líderstve, sa konal v Poľsku v marci. Zúčastnili sa aj 5 účastníci zo Slovenska, ktorí takto prezentovali našu krajinu. Stali sa z nich skvelí lídri na základe aktivít neformálneho vzdelávania, ktoré zvýšili nielen ich vedomosti, ale aj zručnosti v téme. 

Diskusia na tému podnikanie, Trnava

V marci sme v Trnave organizovali stretnutie pre mladých ľudí, kde mohli diskutovať s podnikateľmi, inšpirovať sa osobnými skúsenosťami a nadobudnúť poznatky ako začať podnikať, kde získať finančné prostriedky a ako sa píše podnikateľský plán. Toto stretnutie plánujeme zopakovať v októbri 2018. 

....prečítajte si o ďalších zrealizovaných projektoch cez skúsenosti účastníkov TU


 

Manifest

17.12.2019

From 2.12. to 12.12. Slovak team took part in the MANIFEST exchange situated in Poiana Negria, Romania and it was really amazing.

In the second half of November, 6 young people from Slovakia were about to learn more about eco-entrepreneurship, 0-waste concept and eco-friendly products. After exhausting journey, when each and every one of us finally got into the hotel in Denizli, Turkey, near the cotton castle, Pamukkale, we were ready to learn. Even before the official start...

The problem of homelessness is getting rampant not only in the European Union, but also the whole wide world. That is the reason why we attended the project Help the Homeless, which took place in Birmingham, UK in October.