MÝTY A PRÍBEHY EURÓPY! | VALCEA, RUMUNSKO

Študenti majú vrodenú lásku k príbehom, rozprávkam a mýtom. Ako učebný nástroj pomáha rozprávanie príbehov pri rozvíjaní fantázie, tvorivosti, empatie, rešpektu, tolerancie, poznania iných kultúr a pri podpore pozitívneho prístupu medzi ľuďmi bez ohľadu na krajinu, náboženstvo a rasu. Hlavným cieľom je podpora európskeho kultúrneho dedičstva medzi žiakmi a motivovácia k úspechom v škole.

 

Použitie príbehov, ako základného prvku, je bezpečný spôsob ako zvýšiť záujem študentov o tému projektov.

Hľadáme: 8 účastníkov vo veku 17 – 25 rokov + 2 lídrov 

Deadline: (pripravujeme)