Preskočiť na obsah

Náš tím

Diana Jašeková

JUDr. Diana Jašeková

Zakladateľka organizácie
Ukončila doktorandský stupeň v odbore práva, kde sa okrem všeobecných oblastí venovala kriminológii a delikvencii mládeže. Získala medzinárodné certifikáty a skúsenosti v oblasti projektového riadenia na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Venuje sa práci s mládežou a vzdelávacím aktivitám, pôsobí ako školiteľ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí v oblasti leadershipu. Koordinovala niekoľko dobrovoľníckych programov a vyvíja mnohé dobrovoľnícke aktivity.


info@youthforequality.sk

DSC_0473

Ing. Hakan Oguz

Projektový manažér

Vyštudoval Univerzitu Cukurova ako počítačový inžinier. Dva roky pracoval ako projektový koordinátor Erasmus+ v oblasti zdravia. Má skúsenosti s písaním, riadením a implementáciou projektov vrátane plánovania, monitorovania a dohľadu nad všetkými aktivitami súvisiacimi s projektom. Má skúsenosti ako mentor dobrovoľníkov a stážistov.

 

hakan@youthforequality.sk

Filip Kužma - International MEP 2019 Photo

Filip Kužma

Projektový manažér a facilitátor
Stredoškolák, projektový manažér, držiteľ medzinárodného certifikátu v projektovom manažmente. Zaujíma sa o témy ako verejná politika a štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi. Ako koordinátor politickej kampane má skúsenosti so zhromažďovaním informácií o politickom marketingu, tvorbe politiky a legislatívnom procese. Rieši aj postavenie LGBT komunity, ľudské práva a sociálne podnikanie. Je členom predsedníctva Slovenskej debatnej asociácie.

 

kuzma@youthforequality.sk