Náš Tím

JUDr. Diana Jašeková
JUDr. Diana Jašeková

Zakladateľka organizácie
Ukončila doktorandský stupeň v odbore práva. Získala medzinárodné certifikáty v oblasti projektového manažmentu. Venuje sa práci s mládežou, organizuje vzdelávacie projekty, má skúsenosti ako školiteľ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zúčastnila sa viacerých programov ako dobrovoľníčka.

Bc. Martina Pitrovská
Bc. Martina Pitrovská

Projektová koordinátorka a facilitátorka
Študentka špeciálnej pedagogiky, ktorá popritom aktívne manažuje a spoluorganizuje medzinárodné projekty nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Venuje sa viacerým témam, najmä sociálnej integrácii a práci s mládežou. Zúčastnila sa mnohých výmen a tréningov, ako aj školení a vzdelávaní v oblasti neformálneho vzdelávania a leadershipu.

Filip Kužma
Filip Kužma

Projektový manažér a facilitátor
Študent gymnázia, projektový manažér venujúci sa neformálnemu vzdelávaniu, postaveniu LGBT komunity, ľudským právam a sociálnemu podnikaniu, debatér a člen Správnej rady Slovenskej debatnej asociácie.

Mgr. Daniela Lieskovanová, M.A
Mgr. Daniela Lieskovanová, M.A

Projektová manažérka a facilitátorka
Má pracovné skúsenosti na národnej aj nadnárodnej úrovni, spolupracuje so štátnymi inštitúciami – ministerstvami a Európskou Komisiou, študovala vo Francúzsku.

Mgr. Pavol Ivanov
Mgr. Pavol Ivanov

Mládežnícky líder a dobrovoľník
Absolvoval vysokoškolské štúdium verejnej správy, zároveň popri štúdiu manažmentu malých a stredných podnikov. Venuje sa najmä problematikám odpadového hospodárstva, environmentálnemu manažérstvu, regionálnemu rozvoju, personálnemu manažmentu a riadeniu ľudských zdrojov.

Jakub Dobeš
Jakub Dobeš

Mládežnícky líder a dobrovoľník
Študent na strednej škole vo Veľkej Británii. Venuje sa témam ako multikulturalizmus, sociálne podnikanie, zelený turizmus a ekológia. Zúčastnil sa niekoľkých mládežníckych výmien spolu s viacerými programami na podporu aktívneho leadershipu a formálneho i neformálneho vzdelávania na národnej aj nadnárodnej úrovni.