Náš tím

Diana Jašeková

JUDr. Diana Jašeková

Zakladateľka organizácie
Ukončila doktorandský stupeň v odbore práva, kde sa okrem všeobecných oblastí venovala kriminológii a delikvencii mládeže. Získala medzinárodné certifikáty a skúsenosti v oblasti projektového riadenia na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Venuje sa práci s mládežou a vzdelávacím aktivitám, pôsobí ako školiteľ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí v oblasti leadershipu. Koordinovala niekoľko dobrovoľníckych programov a vyvíja mnohé dobrovoľnícke aktivity.

6f9fb2f9-d753-441d-8dd3-f821857f66c5
Janka Borárosová 

Projektová koordinátorka

Absolvovala rôzne dobrovoľnícke aktivity, mimo iných so zameraním na rozvoj dobrovoľníctva, neformálne vzdelávanie a rôznorodosť kultúr. Venuje sa rozvoju mentálneho a fyzického zdravia. Zaujíma sa o ekológiu a udržateľnosť.

Filip Kužma - International MEP 2019 Photo

Filip Kužma

Projektový manažér a facilitátor
Študent gymnázia, projektový manažér, držiteľ medzinárodných certifikátov v oblasti projektového riadenia. Venuje sa témam ako verejná politika a štruktúrovaný dialóg s mládežou. Má skúsenosť ako koordinátor politickej kampane, kde zhromažďoval poznatky o politickom marketingu, s tvorbou politiky a legislatívnym procesom. Okrem toho sa venuje postaveniu LGBT komunity, ľudským právam a sociálnemu podnikaniu. Je členom Správnej rady Slovenskej debatnej asociácie.

Daniela Lieskovanová

Mgr. Daniela Lieskovanová, M.A

Projektová manažérka a facilitátorka
Má pracovné skúsenosti v oblasti marketingu a pressu pre medzinárodné verejné inštitúcie. Absolvovala stáže v Európskych inštitúciách a v štátnej správe, kde nadobudla okrem iného vedomosti v oblasti strategického plánovania a analýz. Zrealizovala projekty a školenia na témy dezinformácie, fake news, aktívne občianstvo, trvalo udržateľný rozvoj.

Pavol Ivanov

Mgr. Pavol Ivanov

Mládežnícky líder a dobrovoľník
Absolvoval vysokoškolské štúdium verejnej správy popri štúdiu manažmentu malých a stredných podnikov. Venuje sa najmä problematikám odpadového hospodárstva, environmentálnemu riadeniu, regionálnemu rozvoju, personálnemu manažmentu a riadeniu ľudských zdrojov.

Jakub Dobeš

Jakub Dobeš

Mládežnícky líder a dobrovoľník
Študent na strednej škole vo Veľkej Británii. Venuje sa témam ako líderstvo, sociálne podnikanie, ekológia. Zúčastnil sa niekoľkých mládežníckych výmien, koordinoval vysielanie účastníkov, má skúsenosti v rámci neformálneho vzdelávania. Ako aktívny líder vytvoril spolu s ďalšimi dobrovoľníkmi napríklad medzinárodnú mládežnícku výmenu zameranú na eko-turizmus.