Preskočiť na obsah

Náš tím

Diana Jašeková

JUDr. Diana Jašeková

Zakladateľka organizácie
Ukončila doktorandský stupeň v odbore práva, kde sa okrem všeobecných oblastí venovala kriminológii a delikvencii mládeže. Získala medzinárodné certifikáty a skúsenosti v oblasti projektového riadenia na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Venuje sa práci s mládežou a vzdelávacím aktivitám, pôsobí ako školiteľ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí v oblasti leadershipu. Koordinovala niekoľko dobrovoľníckych programov a vyvíja mnohé dobrovoľnícke aktivity.


info@youthforequality.sk

6f9fb2f9-d753-441d-8dd3-f821857f66c5
Janka Borárosová 

Projektová koordinátorka

Absolvovala rôzne dobrovoľnícke aktivity, mimo iných so zameraním na rozvoj dobrovoľníctva, neformálne vzdelávanie a rôznorodosť kultúr. Venuje sa rozvoju mentálneho a fyzického zdravia. Zaujíma sa o ekológiu a udržateľnosť.

 

janka@youthforequality.sk

DSC_0473

Ing. Hakan Oguz

Projektový manažér

Vyštudoval Univerzitu Cukurova ako počítačový inžinier. Dva roky pracoval ako projektový koordinátor Erasmus+ v oblasti zdravia. Má skúsenosti s písaním, riadením a implementáciou projektov vrátane plánovania, monitorovania a dohľadu nad všetkými aktivitami súvisiacimi s projektom. Má skúsenosti ako mentor dobrovoľníkov a stážistov.

 

hakan@youthforequality.sk

Filip Kužma - International MEP 2019 Photo

Filip Kužma

Projektový manažér a facilitátor
Stredoškolák, projektový manažér, držiteľ medzinárodného certifikátu v projektovom manažmente. Zaujíma sa o témy ako verejná politika a štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi. Ako koordinátor politickej kampane má skúsenosti so zhromažďovaním informácií o politickom marketingu, tvorbe politiky a legislatívnom procese. Rieši aj postavenie LGBT komunity, ľudské práva a sociálne podnikanie. Je členom predsedníctva Slovenskej debatnej asociácie.

 

kuzma@youthforequality.sk

Daniela Lieskovanová

Mgr. Daniela Lieskovanová, M.A

Projektová manažérka a facilitátorka
Má pracovné skúsenosti v oblasti marketingu a pressu pre medzinárodné verejné inštitúcie. Absolvovala stáže v Európskych inštitúciách a v štátnej správe, kde nadobudla okrem iného vedomosti v oblasti strategického plánovania a analýz. Zrealizovala projekty a školenia na témy dezinformácie, fake news, aktívne občianstvo, trvalo udržateľný rozvoj.

 

info@youthforequality.sk