Preskočiť na obsah

Mládežnícke projekty

Mládežnícke projekty

ERASMUS+ Mládežnícke výmeny

O ČO IDE?

Mladí ľudia z rôznych krajín majú možnosť stretnúť sa a pracovať na spoločných projektoch. Tie sú zamerané na rôzne témy – nezamestnanosť, ľudské práva, ekológia, zdravie, umenie, kreativita, šport a pod. Na konci projektu účastníci obdržia certifikát YouthPass, potvrdenie o získaných vedomostiach a skúsenostiach v oblasti neformálneho vzdelávania.

Aktivity počas mobilít tvoria  workshopy, semináre, diskusie, praktické cvičenia, simulované hry, aktivity v prírode a mnoho iných. Priemerná dĺžka trvania projektu je 5 až 21 dní.

 

Pre koho sú určené?

Mládežníckych výmen sa môžu zúčastniť osoby od 13 do 30 rokov, pričom vedúci skupiny (líder) musí byť starší ako 18 rokov.

 

Finančná podpora

Skvelou vecou na projektoch je, že vás (takmer) nič nestoja. Financujú sa z grantov EÚ. Vysielajúcia organizácia získa finančnú podporu na cestovné náklady a náklady za prípravu vzdelávacích aktivít, bez ktorých by sa výmena nemohla uskutočniť.

 

Čo získaš?

 • Certifikát YouthPass po úspešnom absolvovaní projektu
 • Schopnosť kriticky myslieť, rozšírenie obzorov a zmena postojov
 • Zlepšenie sa v jazykoch (najmä v angličtine)
 • Nové priateľstvá z celého sveta

PRIPRAVUJEME:

d79a7c51-cb3d-4e07-9d46-d9ebe63d2675
Young visionaries
We are looking for 6  SLOVAK participants for our upcoming youth exchange project “Young Visionaries.” in Varna, Bulgaria.  DATES OF THE YOUTH EXCHANGE: 19.-23.9.2024 ARRIVAL DAY: 18.9.2024  DEPARTURE DAY: 24.9…
PHOTO-2024-07-22-14-03-32
Dancecademy
We are looking for 5  SLOVAK participants for our upcoming youth exchange project “Dancecademy.” in Muhlhausen, Germany.  DATES OF THE YOUTH EXCHANGE: 27.8.-6.9.2024 ARRIVAL DAY: 27.8.2024  DEPARTURE DAY: 6.9 .2024…

discover EU inklúzia

O ČO IDE?

DiscoverEU ponúka mladým ľuďom práve vo veku 18 rokov možnosť získať krátkodobú individuálnu alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po Európe prostredníctvom Interrail passu alebo v prípade potreby inými druhmi dopravy. Cieľom projektu je:

 • dať mladým ľuďom príležitosť dozvedieť sa o Európe, ale aj objaviť európske príležitosti pre ich budúce vzdelávanie a budúce rozhodnutia;
 • vybaviť mladých ľudí vedomosťami, životnými zručnosťami a kompetenciami, ktoré sú pre nich hodnotné;
 • podporovať prepojenie a medzikultúrny dialóg medzi mladými ľuďmi;
 • podporovať pocit príslušnosti mladých ľudí k Európskej únii;
 • inšpirovať mladých ľudí, aby si osvojili najmä udržateľné cestovanie a environmentálne vedomie vo všeobecnosti.

Pre koho je určený?

Mladí ľudia s obmedzenými príležitosťami vo veku 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku.

Zapojení vedúci, facilitátori alebo sprevádzajúce osoby musia mať viac ako 18 rokov.

Finančná podpora

Účasť na projekte je podporená grantom Európskej únie, ktorá prispieva na náklady aktivity. Vybraní účastníci získajú 7-dňový interrail pass, ubytovanie počas celej cesty a denný príspevok na stravu.

Čo získaš?

 • Jedinečnú príležitosť spoznať európske mestá a centrá kultútry
 • Znalosť aktuálnych EU tém, interkultúrneho učenia
 • Networking aktívnych mladých ľudí
 • Certifkát po úspešnom absolvovaní projektu

A Life-Changing Adventure
for 18-Year-Olds

Over the past year, three groups of young people were involved in a life-changing adventure through the Discover EU program. They had the incredible opportunity to explore different routes, immersing themselves in the rich diversity of cultures that Europe has to offer. Every second day, they found themselves in a new city, discovering its sightseeing spots and local NGOs that are making a positive impact in their communities. Read more