Vzdelávaj sa! Zapoj sa!

Naša krajina nám nie je ukradnutá.

Podnikanie mladých

Ekológia a udržateľný rozvoj

Sociálna integrácia ľudí so znevýhodnením a postihnutím

Zdravie a životný štýl

Multikulturalizmus 

Online svet informácií

Práva LGBT

Podpora pracovníkov s mládežou

Vzdelávame

Organizujeme lokálne a medzinárodné projekty, workshopy, semináre a diskusie zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí.

Podporujeme

Podporujeme mladých ľudí v tom, aby zrealizovali svoje vlastné nápady. Poskytujeme im mentoring a potrebnú podporu.