Vzdelávaj sa! Zapoj za!

Naša krajina nám nie je ukradnutá.

Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a právach. Alebo nie?

Dnes len na papieri.

Ženy na rovnakých pozíciách zarábajú o 18% menej ako muži

Prístup ku vzdelaniu sa odvíja od miesta narodenia

Nenávisť voči LGBT komunite v posledných rokoch rastie

Klimatická kríza ohrozuje životy 

Dezinformácie sa snažia podkopať dôveru v demokraciu

Pandémia COVID-19 ohrozuje pracovné miesta mladých ľudí

Nie je nám to jedno

Vzdelávame

Organizujeme lokálne aj medzinárodné workshopy, diskusie a tréningy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí.

Podporujeme

Podporujeme mladých ľudí v tom, aby zakladali svoje vlastné projekty. Poskytujeme im mentoring a potrebnú podporu pri hľadaní financií.