Youth for Equality je organizácia založená na Slovensku ako miestna mládežnícka iniciatíva s cieľom realizovať pozitívne zmeny a rozvíjať aktivity na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, trhu práce, ochrany ľudských práv a životného prostredia pre osobnostný a profesijný rozvoj mládeže a ich integrácie do spoločnosti.