Preskočiť na obsah

O nás

Youth for Equality je organizácia založená na Slovensku ako miestna mládežnícka iniciatíva s cieľom realizovať pozitívne zmeny a rozvíjať aktivity na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, trhu práce, životného prostredia, participácie mládeže pre osobnostný a profesijný rozvoj mládeže a ich integrácie do spoločnosti. Organizáciu tvorí skupina mladých odborníkov, ktorí poskytujú poradenstvo a organizujú vzdelávacie akvitity s cieľom pomôcť mladým ľuďom zlepšiť ich zručnosti a vedomosti, objaviť užitočné vzdelávacie a kariérne príležitosti na miestnej a medzinárodnej úrovni.

 

Youth for Equality organizuje program na nadobudnutie mäkkých zručností prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ako sú diskusie, debaty, práca v skupinách, brainstormingy. Od tém vnútornej motivácie a kreativity prechádzame cez líderstvo, tímovú prácu, komunikáciu, marketing cez pracovné a vzdelávacie príležitosti, až k tvorbe podnikateľského plánu. Počas týchto workshopov sa zaoberáme aj udržateľnosťou, novými trendami na trhu práce a zelenými zručnosťami. Workshopy sú realizované pracovníkmi s mládežou z Youth for Equality. 

 

Youth for Equality pomáha mladým ľuďom organizovať ich vlastné projekty.  Postupne si prejdú procesom zisťovania potrieb, formulovania základnej myšlienky, nápadu až po riešenie určitého problému v komunite. Prostredníctvom realizácie ich vlastných projektov nadobúdajú líderské zručnosti, okrem toho znalosti v oblasti projektového riadenia, rozvíjajú kritické myslenie a kreativitu.

 

Youth for Equality podporuje participáciu a politiku mládeže. Aktívna účasť pripravuje jednotlivca na informované a zodpovedné konanie. Rozvíjame vedomosti a zručnosti, aby sme mohli skúmať náročné problematiky, diskutovať a navrhovať opatrenia na riešenie problémov, ktoré vyvolávajú obavy v širšej komunite a v rozhodovacích orgánoch. V tomto smere sme zorganizovali niekoľko štruktúrovaných dialógov medzi mladými ľuďmi a osobami s rozhodovacími právomocami. Účasť na témach ovplyvňujúcich život mladých ľudí je nevyhnutná na to, aby sa z nich stali iniciatívni a aktívni ľudia, ktorí sú ochotní zlepšiť život vo svojej komunite. 


Naša organizácia sa dlhodobo zapája do organizovania komunitných podujatí alebo organizuje vlastné, naši dobrovoľníci participujú na čisteniach parkov, pomáhajú pri realizácií verejných zbierok a podobne. Vytvorili sme širokú spoluprácu a sieť s vysokými školami, mimovládnymi organizáciami, národnými a medzinárodnými inštitúciami, podnikateľmi a inšpiratívnymi osobnosťami. Zúčastňujeme sa národných eventov, veľtrhov práce, realizujeme prezentácie na školách, dňoch otvorených dverí, kde informujeme mladých ľudí o ich možnostiach zamestnania sa, podnikania, dobrovoľníctva, stáže (Roadshow Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Profesia days, Jobspott a ďalšie). Kampane zahŕňajú prezentácie o projektoch Erasmus+ a ďalších mládežníckych projektoch a príležitostiach, stáže, program dobrovoľníctva Európsky zbor solidarity, podnikateľský program Erasmus pre mladých podnikateľov a iné programy. Aktivity na miestnej úrovni transformujeme na európsku a medzinárodnú úroveň a naopak.  V rámci spolupráce s mestom sme napríklad podporili Európsky týždeň mobility plný environmentálnych aktivít a organizovali Festival zdravia počas Dní zdravia.