O nás

Youth for Equality je organizácia založená na Slovensku, ako miestna mládežnícka iniciatíva s cieľom realizovať
pozitívne zmeny a rozvíjať aktivity na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Našou misiou je prepájať národný vzdelávací systém s dobrými príkladmi a trendami zo zahraničia. Cieľom je rozvíjať mäkké zručnosti mladých ľudí pre aktuálny trh práce v súlade s Európskymi štandardami.

 

Za týmto účelom pomáhame mladým ľuďom organizovať ich vlastné projekty.  Postupne si prejdú procesom zisťovania potrieb, formulovania základnej myšlienky, nápadu až po riešenie určitého problému v komunite. Prostredníctvom realizácie ich vlastných projektov nadobúdajú líderské a podnikateľské zručnosti, okrem toho znalosti v oblasti projektového riadenia, rozvíjajú kritické myslenie a kreativitu. 

 

 Naše aktivity tvoria workshopy, konferencie, stáže, dobrovoľnícke programy a školenia. Témy sa zameriavajú najmä na podnikanie, či už ekonomické, sociálne alebo ekologické a enviromentálne problematiky. 

V týchto aktivitách väčšinou využívame metódy neformálneho vzdelávania – rôzne typy brainstormingu, myšlienkové mapy, interaktívne prezentácie, diskusie, debaty, simulácie, hranie rolí.

 

Youth for Equality podporuje participáciu a politiku mládeže. Aktívna účasť pripravuje jednotlivca na informované a zodpovedné konanie. Rozvíjame vedomosti a zručnosti, aby sme mohli skúmať náročné problematiky, diskutovať a navrhovať opatrenia na riešenie problémov, ktoré vyvolávajú obavy v širšej komunite a v rozhodovacích orgánoch. V tomto smere sme zorganizovali niekoľko štruktúrovaných dialógov medzi mladými ľuďmi a osobami s rozhodovacími právomocami na témy ľudských práv.

 

Mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú našich aktivít, sú často jednotlivci s obmedzenými príležitosťami alebo špeciálnymi potrebami. Preto sú aktivityzamerané aj na podporu sociálneho začlenenia.

Prajeme si vytvoriť vlastnú komunitu tvorenú ambicióznymi mladými ľuďmi, kde budú samostatne fungovať.

Vytvorili sme širokú spoluprácu a sieť s vysokými školami, mimovládnymi organizáciami, národnými a medzinárodnými inštitúciami, podnikateľmi a inšpiratívnymi osobnosťami.  

 

Zúčastňujeme sa národných eventov, veľtrhov práce, realizujeme prezentácie na školách, dňoch otvorených dverí, kde informujeme mladých ľudí o ich možnostiach zamestnania sa, podnikania, dobrovoľníctva, stáže (Roadshow Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Profesia days, Jobspott a ďalšie). Kampane zahŕňajú prezentácie o projektoch Erasmus+ a ďalších mládežníckych projektoch a príležitostiach, stáže, program dobrovoľníctva Európsky zbor solidarity, podnikateľský program Erasmus pre mladých podnikateľov a iné programy. Aktivity na miestnej úrovni transformujeme na európsku a medzinárodnú úroveň a naopak.  V rámci spolupráce s mestom sme napríklad podporili Európsky týždeň mobility plný environmentálnych aktivít a organizovali Festival zdravia počas Dní zdravia. 

 

Poskytujeme odborné vedomosti pracovníkom s mládežou organizovaním špecializovaných seminárov, mobilít a strategických partnerstiev.