Nové príležitosti pre mladých lídrov

Set vzdelávacích aktivít na rozvoj soft skills lídrov, na ktoré sa pozrieme cez metódy neformálneho vzdelávania, ako sú – praktické cvičenia, brainstormingy, práca v skupinách, prednášky, diskusie, simulácie, workshopy.

 

Budeme sa zaoberať témami ako kreativita, motivácia, kritické myslenie, manipulácia, podnikanie a sociálne podnikanie, ekológia v podnikaní, líderstvo, projektový manažment, strategické plánovanie, fundraising, marketing, vzdelávacie programy EU, dobrovoľníctvo, emočný a stresový manažment.  Na týchto aktivitách vytvorených mladými lídrami sa zúčastnia odborníci v jednotlivých odvetviach. Termíny budú určené čoskoro. Prihlasovanie je otvorené pre verejnosť a účasť je bezplatná.

Projekt je podporený dotáciou mesta Trnava a programom Európsky Zbor Solidarity.