Preskočiť na obsah

Nové príležitosti pre mladých lídrov

Set vzdelávacích aktivít na rozvoj soft skills lídrov, na ktoré sa pozrieme cez metódy neformálneho vzdelávania, ako sú – praktické cvičenia, brainstormingy, práca v skupinách, prednášky, diskusie, simulácie, workshopy.


Aktívni mladí lídri prinášajý témy ako kreativita, motivácia, kritické myslenie, manipulácia, podnikanie a sociálne podnikanie, ekológia v podnikaní, líderstvo, projektový manažment, strategické plánovanie, fundraising, marketing, vzdelávacie programy EU, dobrovoľníctvo, emočný a stresový manažment.  Na týchto aktivitách sa zúčastňujú odborníci v jednotlivých odvetviach. Všetky tieto témy pomôžu oboznámiť sa s aktuálnymi trendami na trhu práce a účastníci workshopov sa tak stanú pripravení a motivovaní vytvoriť si svoje vlastné projekty, resp. podnikanie.


Tešíme sa, že sa nám podarilo zorganizovať nasledujúce workshopy v spolupráci s lokálnymi strednými školami, mimovládnymi organizáciami a s mestom Trnava:

Troj-hodinový workshop vedený Filipom Kužmom z Debatnej asociácie, za účelom rozvoja kritického myslenia a argumentačných zručností. Súčasťou bola aj praktická časť, kde každý účastník dostal priestor vyjadriť a prezentovať určitý názor na danú tému. 

Mentálne zdravie je niečo, na čom je potrebné pracovať pravidelne. Pravidelné cvičenie, meditácia či rôzne druhy terapií.

Na Festivale zdravia, ktorý sme usporiadali pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravia, sme si mohli vyskúšať niekoľko techník na udržanie mentálnej pohody: 

Joga (vedená Jankou Borárosovou) je nástroj, ktorý spája fyzické a mentálne cvičenie. Sústredením na dych a pohyb sa uvoľňuje naše telo od každodenných starostí a kumulujeme sviežu energiu do života.

Arteterapia (vedená Zuzanou Medzay) je spôsob ako sa spojiť so samým sebou v kreativite a tvorbe, tzn. vypnúť racionálne analytické myslenie a zaplnúť spontánnosť a hravosť. Čo z toho vzíde? To už je na každom individuálnom príbehu 🙂

Meditácia (vedená Stanislavom Skubákom) slúži na to, aby sme spomalili, zjemnili a boli citlivejší na rôzne procesy v tele a mysli. Vďaka pravidelnej praxi meditácie získame odstup od emócií, ktoré nás normálne prevalcujú a porozumieme viac samému sebe a aj tomu, čo sa deje naokolo. 

– s koučkou Helenou Heribanovou sme si prešli témami motivácie a vystupovania z komfortnej zóny. Na teoretickej aj praktickej úrovni nám pomohla si uvedomiť ako nájsť ten správny smer a vybrať sa za svojím životným cieľom.

– taktiež nás preniesla témou stresového manažmentu a nástrojmi, ktoré nám pom§žu predchádzať vyhoreniu.

Mladí ľudia organizovali stretnutie na tému rôznych druhov brainstormingu, ako tvoriť nápady, hovorilo sa aj o métode creative design thinking.

Prostredníctvom online hier sme si vyskúšali ako sa tvoria fake news a ako postupovať pri ich odhaľovaní. Prvým krokom bolo kritické myslenie.

– skúsená lektorka Edita Bednárová nás previedla spôsobmi ako prebudiť naše kreatívne ja. Pomocou rôznych cvičení sme zistili, že každý v sebe skrýva aspoň malý kúsok tvorivosti. 

Simona Hlaváčová zakladateľka sociálneho podniku Baterkáreň v Trnave, nám predstavila, čo je to CANVA plán a ako ho môžeme použiť biznis plánovanie. Zrealizovanie vlastného nápadu na podnikanie nie je len tak! Vyžaduje dôsledné plánovanie cez prieskum, analýzu trhu, nastavenie cieľov, zrátanie nákladov a mnohé iné. Počas tohto celodenného workshopu sme si prešli celú teóriu a mali sme možnosť vytvoriť vlastný biznis plán v skupinkách.

Janka Reháková nám vrámci interaktívnej prednášky predstavila pojem sociálne podnikanie a aký dopad má takéto podnikanie na jednotlivcov i spoločnosť, životné i mestské prostredie. Vrámci diskusie porozprávala z vlastnej skúsenosti o radostiach a starostiach podnikateľky, keďže je spoluzakladateľka sociálneho podniku Baterkáreň, ktorý sa vo veľkej miere venuje udržateľnosti a taktiež o výzvach pandemickej situácie súčasnosti. 

Pavol Ivanov zdieľal svoje skúsenosti o jednej z hlavných podnikateľských a líderských zručností – schopnosť nastaviť si osobné aj profesné ciele. Vrámci práce v skupinách sa mali študenti možnosť zamyslieť sa a zdieľať svoje vlastné dlhodobé a krátkodobé ciele. 

Pavol Ivanov pripravil prednášku na tému líderstva, kde sa okrem známych svetových lídrov rozoberali vlastnosti vodcov a účastníci mali možnosť vyskúšať si niekoľko praktických cvičení.

Profesionálka na digitálny marketing Kristína Matovičová nám zaujímavou formou predstavila, ako si vytvoriť kreatívny infografický životopis, určiť potrebný content a ako najlepšie osloviť potenciálneho zamestnávateľa. V dnešnej digitálnej dobe sa tieto zručnosti zídu každému na trhu práce.  marketing, web, blog, webinar a i,

Profesionálka na digitálny marketing Kristína Matovičová nám zaujímavou formou predstavila, ako si vytvoriť marketingovú stratégiu, určiť cieľovú skupinu alebo čím najlepšie osloviť čo najširšiu skupinu potencionálnych zákazníkov. V dnešnej digitálnej dobe sa tieto zručnosti zídu každému, kto pomýšľa nad vlastným podnikaním. Rozprávali sme sa o rôznych komunikačných kanáloch ako sú sociálne siete, content marketing, web, blog, webinar a iné.

Skúsený Pavol Ivanov, ktorý spoluorganizoval niekoľko vzdelávacích školení, zapojil sa do medzinárodných seminárov porozprával mladým ľuďom o jeho skúsenosti a predstavil im rôzne programy EU, ktorú môžu využiť nielen v rámci formálneho vzdelávania, ale najmä neformálneho – ako stáže, dobrovoľnícke programy, mládežnícke výmeny. Mladí ľudia mali možnosť rozprávať o programoch, ktoré poznajú a zdieľať svoje skúsenosti, ak majú.

Podnikateľ Tomáš Horváth zo Sobi.eco počas niekoľko hodinovej prednášky a diskusie vysvetlil účastníkom ako je možné začať podnikať, motivoval svojou vlastnou cestou, poukázal na rôzne úskalia, problémy a výzvy, ktorým treba čeliť a ako sa snimi vysporiadať. Účastníci taktiež brainstormovali nad vlastnými podnikateľskými nápadmi.

Pavol Ivanov prednáša o dobrovoľníctve, jeho výhodách a nevýhodách. Účastníci vedene charakterizujú osobnostné vlastnosti a ciele a sú vedení procesom nájdenia si vlastnej príležitosti.

Profesionálka na digitálny marketing Kristína Matovičová nám zaujímavou formou predstavila, ako si vytvoriť SWOT analýzu a na čo všetko sa používa. V rámci praktického cvičenia rozoberala SWOT analýzu profesionálnych cieľov, podnikateľského nápadu a marketingovej stratégie. V dnešnej digitálnej dobe sa tieto zručnosti zídu každému, kto pomýšľa nad vlastným podnikaním, možno aj v oblasti digitálneho marketingu. 

Touto témou opäť previedla Janka Reháková, ktorá sa téme ekológie, udržateľnosti a recyklácii venuje veľa rokov. Týmto žije a aj motivuje ľudí k tomu, aby sa viac uvedomovali dopad svojich činov na prostredie a spoločnosť. Dôkazom toho je jej instagram @udržateľne s Jankou, ktorý sa časom pretavil do jej vlastného ekologického podnikania.

Skúsený manažér z Národného podnikateľského centra hovoril o tom, ako získať finančnú podporu

Skúsený manažér z Národného podnikateľského centra hovoril o tom, ako Covid-19 ovplyvnil podnikateľský  sektor a aké sú vízie a budúce oblasti podnikania.

Odborník na výživu Pavol Oško, nám vysvetlil, čo by mal obsahovať náš jedálniček vrámci výživových hodnôt a nielen to. Rozprával aj o dôležitosti zdroja potravín z hľadiska lokality a spôsobu pestovania plodín a chovania zvierat. Vrámci diskusie sme sa dotkli aj toho, že samozrejmou súčasťou fyzickej a mentálnej pohody je aj fyzická aktivita, sociálne kontakty a kultúrne aktivity.  

Milly Zumba zapojila mladých ľudí do rytmického fitness štýlu a účastníci mali možnosť nielen zlepšiť svoje zdravie, ale aj náladu

Psychologička a koučka rozprávala o kultúre bytia. Veľmi zaujímavá prednáška a diskusia o tom, ako naša kultúra ovplyvňuje naše životy.

Skúsená koučka rozprávala o emóciách, ich dôležitosti a význame, metódach

Skúsaná psychologička viedli diskusiu s mladými ľuďmi, o tom, ćo spôsobuje ich stres, o ľuďoch, miestach, aktivitách, ktoré ich robia šťastnými a o metódach, ako si toto šťastie udržať.

Účastníci sa zúčastnili 4 stretnutí na tému projektového manažmentu v praxi, ktoré boli vedené koordinátormi z Youth for Equality.

Účastníci mali možnosť vytvoriť si vlastné nápady a projekty prospešné pre mesto a pri tvorbe boli mentorovaní skúsenými pracovníkmi s mladežou. 

Projekt je podporený programom Európsky Zbor Solidarity.