Preskočiť na obsah

R-project

Projekt, ktorého cieľom je vzdelávať mladých ľudí o antisemitizme v súčasnosti, občianskej spoločnosti a rovnosti, ľudských právach prostredníctvom interaktívnych metód neformálneho vzdelávania.  V roku 2021 sa 80 mladých ľudí zúčastní študijnej pamätnej návštevy na Slovensku, ktorá je založená na zážitkovom procese účastníka. Návštevy sa zameriavajú na pamätníky holokaustu a združenia židovskej komunity. Metóda návštev podporuje interakciu a dialóg medzi mladými ľuďmi so snahou prekonať stereotypy a bojovať proti predsudkom. Ďalšiu aktivitu predstavuje štruktúrovaný dialóg v Lotyšsku, ktorého cieľom je zohľadniť názor mladých ľudí pri formulovaní európskych politík, ktoré sa ich týkajú. Cieľom je zabezpečiť demokratický prístup k dialógu, počas ktorého sa všetkým účastníkom poskytujú rovnaké príležitosti. Medzinárodný dvojdňový workshop vo Fínsku na vytvorenie obsahovej a grafickej podoby knihy „Rozprávka o Európe“. Mladí ľudia z rôznych krajín sa budú aktívne podieľať na tvorbe postáv a deja, a tak spolupráca medzi nimi podnieti multikulturalizmus a rovnosť. Prezentácia pamätnej knihy „Rozprávka o Európe“ sa uskutoční v Grécku za prítomnosti všetkých partnerov a budú pozvaní pracovníci s mládežou, pedagógovia, verejnosť, mládež a predstavitelia inštitúcií EÚ.

 

Hľadáme: účastníkov od 15 rokov

Deadline: (pripravujeme)