Preskočiť na obsah

Young Power | Bratislava, Slovensko | 16. – 21.11.2021

Chudoba a nezamestnanosť sú pre mnoho mladých Európanov devastujúce problémy. Nedávne prepuknutie koronavírusu iba zhoršuje už aj tak nepriaznivú situáciu v zamestnaní. Sociálne podnikanie môže byť pri zmierňovaní dopadov krízy na mladých ľudí dobrým pomocníkom. Bohužiaľ, motivovaní začiatočníci, ktorí chcú prispievať k spoločenskému rozvoju, narážajú na byrokraciu a nedostatok pracovných príležitostí, informácií, čo ich napokon odrádza. Tento nedostatok transparentnosti dáva priestor zneužívaniu systému tými, ktorí sú napojení na vládu. Toto sa deje vo všetkých partnerských krajinách. Preto pre zmenu takejto situácie realizujeme nasledujúce kroky.


V novembri 2021 uskutočníme školiaci seminár na Slovensku a v marci 2022 študijný pobyt v Gruzínsku pre pracovníkov s mládežou, lídrov, zástupcov inštitúcií a podnikateľov, odborníkov z EU a mladých motivovaných ľudí z krajín V4 a Východného partnerstva, aby ich informovali o implementácii postupov sociálneho podnikania, výmene vedomostí a zhromaždíme informácie na tvorbu webovej stránky. Vytvoríme dynamický web zameraný na podnikateľské prostredie, ktorý obsahuje geograficky zamerané plány, pokyny a rady pre založenie sociálneho podniku vo všetkých partnerských krajinách. Táto webová stránka sa bude štvrťročne aktualizovať a bude mapovať právny rámec sociálneho podnikania. Najväčšou prekážkou, ktorej väčšina pracovníkov s mládežou a mimovládnych organizácií čelí, je nedostatok finančných zdrojov. Túžime vytvoriť prístupný, ľahko použiteľný nástroj, poskytujúci poradenstvo pri zakladaní sociálneho podniku. Okrem toho zorganizujeme miestne konferencie pre mládež v každej partnerskej krajine zamerané na prezentáciu výsledkov projektu. Naši partneri sú z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Gruzínska a Arménska.


Hľadáme: účastníkov od 18 rokov

Deadline: (pripravujeme)