Preskočiť na obsah

Young TREEtment for climate | Vysoké Tatry, Slovensko | 22. – 29. 9. 2021

Vo svete, ktorý sa mení nebezpečne a rýchlo rozsiahlymi ľudskými činnosťami, čoraz viac túžime po riešeniach, ktoré nám pomôžu prežiť. Existuje mnoho spôsobov, ako zmierniť negatívny vývoj. Napriek tomu sú často prezentované ako veľmi komplikované, technické alebo ťažko dosiahnuteľné. Máme tendenciu zabúdať, že stále existujú riešenia, ktoré sú skutočne jednoduché a neuveriteľne účinné.

 

Výmena mládeže „Young TREEtment for climate“ pomohla účastníkom lepšie si uvedomiť, aké úlohy majú stromy v prírode, ich význam a spôsoby, ako ich chrániť. Účastníci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v otázkach životného prostredia a postoje, aby si osvojili udržateľný životný štýl rešpektujúci prírodu. Zúčastnené krajiny Grécko, Portugalsko, Fínsko, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Česká republika, Poľsko a Slovensko. Projekt bude zahŕňal metódy zážitkového vzdelávania, workshopy, kvízy, diskusie a hranie rolí, prostredníctvom ktorých účastníci posilnili svoje schopnosti analyzovať rôzne stránky daného problému a zlepšili sa v argumentácii, taktiež sa zameral na rozvoj tvorivosti pri tvorbe flashmobu, videí a národných akčných plánov (základné kroky, ktoré by mali jednotlivci, ako aj úrady realizovať v praxi na posilnenie ochrany lesov a rozširovania zelených plôch, rešpektovania prírody a jej ochrany), podporil sa tiež aktivizmus a výsadba stromčekov.