Young TREEtment for climate | Vysoké Tatry, Slovensko

Vo svete, ktorý sa mení nebezpečne a rýchlo rozsiahlymi ľudskými činnosťami, čoraz viac túžime po riešeniach, ktoré nám pomôžu prežiť. Existuje mnoho spôsobov, ako zmierniť negatívny vývoj. Napriek tomu sú často prezentované ako veľmi komplikované, technické alebo ťažko dosiahnuteľné. Máme tendenciu zabúdať, že stále existujú riešenia, ktoré sú skutočne jednoduché a neuveriteľne účinné.

 

Výmena mládeže „Young TREEtment for climate“ pomôže účastníkom lepšie si uvedomiť, aké úlohy majú stromy v prírode, ich význam a spôsoby, ako ich chrániť. Účastníci získajú potrebné vedomosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v otázkach životného prostredia a postoje, aby si osvojili udržateľný životný štýl rešpektujúci prírodu. Zúčastnené krajiny Grécko, Portugalsko, Fínsko, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Česká republika, Poľsko a Slovensko. Projekt bude zahŕňať metódy záźitkového vzdelávania, workshopy, kvízy, diskusie a hranie rolí, prostredníctvom ktorých účastníci posilnia svoje schopnosti analyzovať rôzne stránky daného problému a zlepšia sa v argumentácii, zameria sa na rozvoj tvorivosti pri tvorbe flashmobu, videí a národných akčných plánov (základné kroky, ktoré by mali jednotlivci, ako aj úrady realizovať v praxi na posilnenie ochrany lesov a rozśirovania zelených plôch, rešpektovania prírody a jej ochrany), podporí sa aktivizmus a výsadba stromčekov.

Hľadáme: 1 účastníka vo veku 18 – 25 rokov 

Deadline: (pripravujeme)