Preskočiť na obsah

Holocaust – Building Bridges for a common future

Projekt je zameraný na pamiatku židovského holokaustu a podporuje porozumenie minulosti a posilnenie dialógu o budúcnosti Európskej únie. Projekt sa prostredníctvom svojich aktivít snaží zvýšiť povedomie o pamiatke, vyzdvihnúť hodnoty Únie týkajúce sa solidarity, tolerancie a mieru a tiež podporiť povedomie o občianskej účasti a medzikultúrnom zapojení. Vychádzajúc z vyvražďovania Židov je cieľom projektu tiež pripomenúť si jeho obete a zvýšiť toleranciu voči rozmanitosti.

 

Všetci partneri projektu pochádzajú z miest so spoločným historickým bodom, kde bolo miestne obyvateľstvo obeťou vlny antisemitizmu a počas druhej svetovej vojny utrpelo veľké straty. Cieľom projektu je rozvíjať vedomosti a zručnosti mladých ľudí v téme, a tak formovať postoje smerom k tolerancii a rešpektu a predchádzať radikalizácii. Konzorcium projektu pozostáva zo 4 organizácií Iz Grécka, Nemecka, Poľska a Slovenska, pričom všetky zdieľajú spoločný historický bod, kde bolo miestne obyvateľstvo obeťou vlny antisemitizmu a počas druhej svetovej vojny utrpelo veľké straty.

 

V rámci projektu sa realizuje niekoľko aktivít. 20. októbra 2020 sa uskutočnil interaktívny online workshop pre 90 mladežníkov zameraný na paradigmu holokaustu a na to, ako jeho trosky stále ovplyvňujú ľudí smerom k stereotypom a xenofóbii. Počas workshopu mladí účastníci skúmali dôsledky rozmachu krajne pravicových režimov a spôsoby, ktorým čelia od začiatku druhej svetovej vojny od dnešného dňa. Účastníci prostredníctvom tejto aktivity tiež zistili, ako hodnoty slobody, rozmanitosti a začlenenia v EÚ zmenili spoločnosti na tolerantné a inkluzívne spoločenstvá. 4. decembra o 12:00 a 14:00 sa uskutočnila aktivita štruktúrovaného dialógu, ktorá zahŕňala diskusie medzi tvorcami politík Národnej rady Slovenskej republiky, Múzea židovskej kultúry a preživšími po holokauste, profesorkou Univerzity Komenského, predstaviteľkou Nadácie Milana Šimečku a mladých ľudí. Počas štruktúrovaného dialógu účastníci diskutovali a porovnávali príčiny antisemitizmu, ktoré vyústili do holokaustu, so súčasnými trendmi diskriminácie a rasizmu, ktoré sa vyskytujú v EÚ. Zatiaľ posledná aktivita ľudská knižnica sa uskutočnila 12. februára, kde sme si mohli vypočuť množstvo silných príbehov. Počúvaním skutočných príbehov sme si mohli pripomenúť obete holokaustu. Knižnica pozostávala zo štyroch ľudských kníh a príhovoru ďalších osobností. Knižnica začala prejavom predsedu kraja Ionnina v Grécku, ktorý stratil svojich príbuzných v koncentračných táboroch. Hovoril o tom, aký to malo na neho dopad. Pán Cipin, ktorý prežil holokaust, je Slovák, narodený v Bánovciach nad Bebravou žijúci v Kanade rozprával jeho osobnú životnú skúsenosť. Ďalší dvaja rečníci boli špecialisti na antisemitizmus a umelec zaoberajúci sa témou rómskeho holokaustu. S každým rečníkom sme strávili 15 minút vo virtuálnych miestnostiach, kládli otázky a zúčastňovali sa diskusie. V máji budú mladí ľudia ako dobrovoľníci šíriť osvetu na svojich školách a zapoja sa aj do virtuálnej exhibície.

 

www.rememberholocaust.eu

Facebook

 

Hľadáme: účastníkov od 15 rokov

Deadline: (pripravujeme)