Preskočiť na obsah

Green way of Social entrepreneurship | Trnava, Slovensko | 11. – 17.10.2021

Pracovníci s mládežou sú tí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, a preto je potrebné ich vedomosti a zručnosti aktualizovať, aby mohli podporovať a viesť mladých ľudí v oblasti trhu práce. Požiadavky sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, a preto musíme reagovať na aktuálnu situáciu. V tomto projekte sa zameriavame na sociálne podnikanie a príležitosti spojené najmä s aspektami, ktoré podporujú environmentálnu udržateľnosť. Jedným z cieľov je zdieľať príklady ekologicky priaznivých sociálnych podnikov v rôznych krajinách a vytvoriť podnikateľský plán, ktorý sa dá uplatniť v mestských oblastiach. Našimi partnermi sú sociálne podniky a mimovládne organizácie z Grécka, Bulharska, Turecka, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Slovenska. Hlavnou aktivitou bude 7-dňový školiaci kurz realizovaný na Slovensku v októbri 2021. Aktivity budú založené na princípoch neformálneho vzdelávania. Medzi metódy, ktoré sa budú používať na školení, patria – formy brainstormingu, workshopy, interaktívne prezentácie, prednášky, rôzne hodnotiace metódy, energizéry, aktivity zamerané na budovanie tímu a ďalšie metódy neformálneho vzdelávania.