Preskočiť na obsah

Leading and sharing Malta

CSR Malta Association je organizácia, ktorá aktuálne vytvára dobrovoľnícke centrum na Malte a od konca januára 2021 hosťuje aj dvoch dobrovoľníkov zo Slovenska na 6 úžasných mesiacov, kde sa zapájajú do aktivít komunitného projektu Close-Knit, Recycled Gardens www.csr-malta.org/category/present-projects, tvoria vlastné projekty, vrátane používania softvérovej aplikácie SEPPO www.seppo.io/pedagogy. Tento dobrovoľnícky projekt je určený pre mládež vo veku 18 – 30 rokov a je podporený programom Európsky Zbor Solidarity,  čo znamená, že organizácia zabezpečuje najmä ubytovanie, stravu, vreckové, doplnkové zdravotné poistenie, refunduje cestovné výdavky. Program je určený pre záujemcov, ktorí sú otvorení získaniu nových poznatkov, skúseností, kontaktov, zdieľaniu svojich nápadov a ich realizovaniu. Ďalšie ponuky nájdete na našom webe.