Preskočiť na obsah

Move in a green way

Keďže fyzické a športové kultúrne aktivity vplývajú na životné prostredie, je potrebné, aby športové organizácie, kluby rozvíjali a propagovali svoje snahy o fungovanie udržateľnejším a ekologickejším spôsobom. Medzi tieto snahy patrí napríklad vytváranie alebo modernizácia športovísk spôsobmi, ktoré znižujú negatívne dopady na životné prostredie, organizovanie športových udalostí so znižovaním energie a zachovaním recyklácie odpadu, výroba športového tovaru a odevov z udržateľnejších materiálov.

 

Týmto projektom by sme chceli výmenou skúseností dokázať, ako je možné zmeniť existujúce procesy spôsobom, vďaka ktorému bude výroba a spotreba „čistejšia“ a udržateľnejšia.

Za týmto účelom sme uskutočnili školiaci seminár v Istanbule, zrealizovali lokálne workshopy a konferencie na Slovensku, v Maďarsku, Česku, Turecku a postupne vytvárame príručku ako zmeniť športové udalosti, športové materiály či vybavenie na udržateľnejšie. 

 

Prejsť na stránku projektu: www.moveinagreenway.eu