Preskočiť na obsah

Move in a green way

Keďže fyzické a športové kultúrne aktivity vplývajú na životné prostredie, je potrebné, aby športové organizácie, kluby rozvíjali a propagovali svoje snahy o fungovanie udržateľnejším a ekologickejším spôsobom. Medzi tieto snahy patrí napríklad vytváranie alebo modernizácia športovísk spôsobmi, ktoré znižujú negatívne dopady na životné prostredie, organizovanie športových udalostí so znižovaním energie a zachovaním recyklácie odpadu, výroba športového tovaru a odevov z udržateľnejších materiálov.

 

Týmto projektom by sme chceli výmenou skúseností dokázať, ako je možné zmeniť existujúce procesy spôsobom, vďaka ktorému bude výroba a spotreba „čistejšia“ a udržateľnejšia.

 

Za týmto účelom uskutočníme sme uskutočnili školiaci seminár v Istanbule, vytvárame príručku ako zlepšiť športové udalosti, používané materiály či pomôcky a spraviť ich udržateľnejšie. Každá partnerská organizácia pripravuje miestne workshopy s mládežou a konferencie s partnerskými organizáciami, inštitúciami, predstaviteľmi športových klubov a ekológov v Turecku, Maďarsku, Litve, Česku a Slovensku.

 

Prejsť na stránku projektu: https://www.moveinagreenway.eu/