Move in a green way | Bratislava, Slovensko | August 2021

Keďže fyzické a športové kultúrne aktivity vplývajú na životné prostredie, je potrebné, aby športové organizácie, kluby rozvíjali a propagovali svoje snahy o fungovanie udržateľnejším a ekologickejším spôsobom. Medzi tieto snahy patrí napríklad vytváranie alebo modernizácia športovísk spôsobmi, ktoré znižujú negatívne dopady na životné prostredie, organizovanie športových udalostí so znižovaním energie a zachovaním recyklácie odpadu, výroba športového tovaru a odevov z udržateľnejších materiálov. Týmto projektom by sme chceli výmenou skúseností dokázať, ako je možné zmeniť existujúce procesy spôsobom, vďaka ktorému bude výroba a spotreba „čistejšia“ a udržateľnejšia. Za týmto účelom uskutočníme školiaci seminár v Bratislave a v Istanbule v roku 2021, miestne workshopy s mládežou a konferencie s partnerskými organizáciami, inštitúciami, predstaviteľmi športových klubov a ekológov v Turecku, Maďarsku, Litve, Česku a Slovensku.

 

Hľadáme:  pracovníkov s mládežou od 18 rokov

Deadline: (pripravujeme)