Safe Town Komotini Grécko

Cieľom projektu Safe Town, ktorý sa uskutoční v lete 2021 v Grécku v trvaní 1 mesiac je vytvoriť bezpečnostný plán pre mesto Komotini, ktorý bude reagovať na environmentálne výzvy, prevencie katastrof a obnovy v rámci modernizácie celého mesta a záverečného environmentálneho festivalu „BEZPEČNÉ MESTO“. Tento plán bude obsahovať konkrétne kroky v prípade ekologickej katastrofy (najmä požiare). Okrem iného je cieľom zistiť, ako možno podporiť environmentálne povedomie v spoločnosti, prezentovať medzikultúrne vzdelávanie tvorením a spoluprácou, pomáhať účastníkom v ich osobnom, sociálnom a profesionálnom rozvoji. Chceme motivovať účastníkov, aby premýšľali aj !out of box” a vytvorili niečo kreatívne a jedinečné.

 

Hľadáme: 10 účastníkov vo veku 18 – 30 rokov 

Deadline: (pripravujeme)