Preskočiť na obsah

Treat Yourself | Trnava, Slovensko | 7. – 14.8.2021

Najkritickejším životným obdobím je dospievanie. Adolescenti prežívajú biologické, kognitívne a psychosociálne vývojové procesy v dôsledku biologických zmien, sexuálneho a telesného vývoja, ktoré ovplyvňujú koncentráciu, sebakontrolu, prejavujú sa rýchlejšie a citlivejšie spôsoby reakcií. Táto rozhodujúca etapa ľudského života si vyžaduje starostlivosť, vedenie a empatiu. Dôležitú úlohu tu zohrávajú pracovníci s mládežou. Od pracovníkov s mládežou sa očakáva, že porozumejú kultúre mládeže a jej potrebám, budú formovať postoje a rozvíjať profesionálne plány, prekonávať konflikty, emočné a záťažové situácie. Podľa Kompraxu je minimálnym rámcom kompetencií pracovníkov s mládežou – motivácia, plánovanie a organizácia, interakcia s ľuďmi, tímová práca, tvorivé myslenie, flexibilita v myslení a správaní, riadenie a vedenie ľudí, analýza a riešenie problémov, legislatíva, neformálne vzdelávanie. Aj keď sa definície pracovníkov s mládežou v jednotlivých krajinách líšia, vyjadrujú to isté jadro – očakáva sa od nás, že budeme tímovými manažérmi a pracovníkmi, učiteľmi a školiteľmi, poradcami a mentormi, sociológmi a psychológmi, vedcami a facilitátormi. Pri všetkých týchto povinnostiach a každodennom tlaku pracovníci s mládežou často zabúdajú na svoje vlastné potreby. Príliš veľa požiadaviek a stresujúce prostredie, ktoré v kombinácii s osobnými a profesionálnymi problémami môže viesť k depresiám a vyhoreniu, sú na celom svete na vzostupe. Z tohto dôvodu je cieľom nášho projektu udržiavať pohodu a podporovať starostlivosť o duševné zdravie pracovníkov s mládežou. Projekt poskytuje pracovníkom s mládežou zručnosti v krízovom manažmente na externalizáciu správania a schopnosti všímavosti, znižovania stresu a zlepšovania odolnosti a motivácie. Naše partnerské organizácie pochádzajú z Bulharska, Grécka, Turecka, Rumunska, Fínska, Veľkej Británie, Talianska. 7-dňové školenie sa bude na Slovensku konať v júli 2021.


Tento projekt je podporený grantom Erasmus+ KA1 mobilita pracovníkov s mládežou.