Preskočiť na obsah

Volunteer United in Diversity Atény Grécko

„Dobrovoľníci zjednotení v rozmanitosti“ bol 6-mesačný projekt, ktorého cieľom bolo zapojiť dobrovoľníkov do mládežníckych aktivít a projektov realizovaných hostiteľskou organizáciou IRTEA v Aténach v oblastiach participácie mládeže, ľudských práv a demokracie, médií a štruktúrovaného dialógu. Dobrovoľníci sa zúčastnili na sérii aktivít zameraných na podporu účasti mladých ľudí a aktívneho zapojenia sa do ich spoločnosti, najmä mladých ľudí, ktorí nemajú dostatok príležitostí. Dobrovoľníci svojou účasťou podporovali miestnu mládež a prispeli k celkovému cieľu hostiteľskej organizácie, ktorým je zlepšenie každodenného života mladých ľudí. Dobrovoľníci riadili miestne aktivity, pripravovali obsah na sociálne médiá a web, písali blogy, rozvíjali vlastné nápady a medzinárodné projekty v angličtine.