Preskočiť na obsah

Be The Leader !

Prvý prázdninový týždeň sa na brehu rieky Lužnice v Slavňoviciach zišla medzinárodná skupina mladých ľudí z Chorvátska, Španielska, Lotyšska, Turecka, Slovenska a Českej republiky.
Začiatok intenzívneho osemdňového školenie „Be The Leader“ sa niesol v duchu diskusií a debát zameraných na oblasť vodcovských schopností, medzinárodnej komunikácie a skupinovej dynamiky. Následne boli získané vedomosti aplikované do praxe vo forme organizovania workshopov zameraných na zdokonaľovanie a zveľaďovanie osobnostných aj profesijných potenciálov či implementácia všetkých schopností na skupinu detí a mladých ľudí z Česka a Španielska vo forme skupinových aktivít a hier.
Na záver desiatich dní strávených v obklopení prírodou, vyplnených hrami a debatami na vážne témy, skupina deväťnástich ľudí z Erasmus+ končí projekt s novými zážitkami a vedomosťami, a vracia sa domov s vedomím, že deti z tábora na nich tak ľahko nezabudnú a že má vo svete skupinu ľudí, ktorých môže nazývať priateľmi.