Preskočiť na obsah

Donate organs, Save lives! | Izmir, Turkey | 16. – 23. 09. 2021

Hlavným dôvodom vzniku mládežníckej výmeny s týmto názvom je poukázať na dôležitosť darcovstva orgánov a to prostredníctvom konceptu zdravého života. Darovanie orgánov je problém, o ktorom by mal premýšľať každý človek. Zároveň zdravý životný štýl je o to dôležitejší. V tejto súvislosti sú ciele nášho projektu nasledovné: odstrániť predsudky o darcovstve orgánov, upozorniť na darovanie orgánov, propagovať zdravý životný štýl, prispieť k rozvoju znalostí a zručností mladých ľudí, podporovať celoživotné vzdelávanie. 

 

Hľadáme: 2 účastníkov od 16 do 25  rokov

Deadline na prihlásenie: 12. 09. 2021