Preskočiť na obsah

Be fit, through moving it! | Bayburt, Turkey | 18. – 15. 10. 2021

Mládežnícka výmena sa bude konať v meste Bayburt. A toto mesto bolo vybraté zámerne, a to kvôli veľkému problému s obezitou u miestnych ľudí. V dátumoch konania projektu sa koná i Deň detí v Turecku a to nám pomôže pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti na danú tému. Cieľom projektu je poukázať na dôležitosť zdravého životného štýlu, ktorý má obrovský dopad na naše zdravie. Jednak nám to pochopí uchopiť vlastné zdravie a zároveň šíriť tieto znalosti medzi ľudí. Počas projektu budeme využívať rôzne metódy ako formu vzdelávania, napríklad hry, prezentácie, diskusie, brainstorming. Aktivity majú za úlohu podporiť kognitívny a psychomotorický rozvoj u účastníkov.

 

Hľadáme: 5 účastníkov vo veku od 15 do 26 rokov

Deadline na prihlásenie: 12. 09. 2021