Preskočiť na obsah

AENEAS | Palermo, Italy | 20. – 25. 10. 2021

Na mládežnícku výmenu hľadáme účastníkov so záujmom o umenie, pretože počas projektu zažijete veľa kreatívnych aktivít ako sú tanečná improvizácia, divadelné techniky, atď. Nahliadneme do tém ako sú migrácia, antidiskiminácia, sociálne začlenenie za účelom prijatia a rozvíjania európskeho občianstva na miestnej úrovni. Navštívime miestne centrá pracujúce s mládežou, ktorých možnosti na rozvoj sú obmedzené. Pomocou hudby, divadla a tanca podnietime informovanosť o diskriminácii a pochopenie vlastnej identity.

 

Hľadáme: 5 účastníkov od 18 do 30 rokov

Deadline na prihlásenie: 19. 09. 2021