Preskočiť na obsah

Youth Work | Bad Laer, Germany | 01. – 06. 10. 2021

Každý z nás sa ocitol v situácii kedy musel čeliť konfrontácii. Zvládanie konfliktných situácií nie je nič viac ako len naučený mechanizmus. Preto toto školenie ponúka širší pohľad na krízový manažment a dosiahnutie zmierenia tak, aby boli obe strany spokojné.  Účastníci sa naučia niektoré nástroje a metódy na zvládanie konfliktov, komunikácie, vyjednávanie. Získajú základný balík metód a nástrojov, ktoré môžu využiť vo svojom osobnom živote a taktiež sa o ne podeliť v rámci organizácie. Tým budú vedieť podporiť iných pracovníkov, učiteľov, dobrovoľníkov so zámerom zlepšiť prácu s ich cieľovou skupinou. Účastníci budú pracovať na návrhoch online vzdelávacej brožúry. Získajú taktiež podnety na vytvorenie vlastných aktivít na miestnej úrovni.

 

Hľadáme: 3 skúsených účastníkov od 18 rokov

Deadline na prihlásenie: 15. 09. 2021