Preskočiť na obsah

yoURB4N_Europe

Na unikátnom projekte „yoUrban Europe“ identifikujeme 5 miest v Trnave vhodné na renováciu podľa predstáv a potrieb mladých ľudí.


Ide o projekt realizovaný v spolupráci organizácií z Poľska, Talianska, Rumunska a Slovenska. Spolupracujeme s mestom Trnava, architektkou a umelcami, s cieľom zlepšiť  kvalitu života v meste pre mladých ľudí s cieľom zatraktívniť mestské časti a zároveň obnoviť zničené, nevyužité priestory mesta. 


Naše prvé medzinárodné úvodné stretnutie sa konalo vo februári v Taliansku. V súčasnosti realizujeme diskusie a stretnutia s miestnymi organizáciami, miestnou verejnosťou a samosprávou.


Projekt je podporený z programu Erasmus+.

V júni máme ďalšie koordinačné stretnutie v Trnave. Sledujte nás pre viac informácií.