Preskočiť na obsah

yoURB4N_Europe

  • by

Projekt „yoUrb4n Europe“ je európsky projekt, ktorý je zameraný na revitalizáciu miest cez umenie a kultúru ako prejavu aktívneho občianstva a tvorivej intervencie založenej na práci s mládežou.

 

Nižšie vám predstavujeme pozadie štyroch miest, ktoré sú zahrnuté do projektu:

 

Łódź, Poľsko – je jedným z najväčších miest v Poľsku a historicky popredným centrom textilného priemyslu – výrazná stopa, ktorou je cele mesto ovplyvnené. Po mnohých rokoch ekonomického a demografického úpadku a po dvoch svetových vojnách sa mesto teraz snaží o znovuobjavenie s veľkou pomocou mestskej obnovy. Łódź má bohaté a rozmanité mestské dedičstvo vrátane mestského centra so zmesou historických a postindustriálnych budov a oblastí, ktoré charakterizujú jeho dušu a jedinečný štýl. Historická mestská štruktúra pochádzajúca z prelomu 19. Storočia a má ekonomický a kultúrny potenciál, ktorý v súčasnosti prechádza transformáciou, reinvenciou a revitalizáciou. To je dôvod, prečo je pre yourURB4N_Europe relevantným kúskom skladačky: centrum mesta, verejné priestranstvá, miestne komunikácie, kultúrna infraštruktúra, zelené priestranstvá, renovácia historických budov a ich spájanie s prácou s mládežou. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú pre nás zmysluplné.

 

Iasi, Rumunsko – mesto nachádzajúce sa v severovýchodnom regióne Rumunska je uznávané ako kultúrne reprezentatívne centrum v národnom kultúrnom prostredí. Mesto, ktoré možno považovať za múzeum v prírode, sa prezentuje relevantnými historickými miestami s vysokým potenciálom stať sa zdrojom mestskej dynamiky a participácie. Okrem toho, mládežnícky život otvára veľký priestor na rozvoj komunitného života a neformálneho vzdelávania vrámci rámci mesta. V tomto kontexte možno revitalizáciu miest a aktívnu participáciu mládeže zapojiť do procesu zabezpečenia komunitných priestorov. Môžu prispieť k posilneniu povedomia o spolupatričnosti ku komunite a priestorov, ktoré budú inšpirovať a podporovať sociálne hodnoty ukotvené v procese mestského rozvoja.

 

Trnava, Slovensko – jedno z najstarších a najvýznamnejších miest na Slovensku. Je to  okresné aj krajské centrum, ktoré sa nachádza v západnej časti Slovenska, približne 50 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Jedinečnosť kultúrnych a historických pamiatok a predovšetkým množstvo kostolov sú hlavnými atribútmi starobylej Trnavy. Často sa mu hovorí Malý Rím kvôli historickej atmosfére mesta. Centrum mesta je pestrou zmesou všetkých architektonických štýlov od románskeho cez gotiku, renesanciu, barok až po modernu. Na druhej strane ukazuje všetky typické problémy spojené s urbanizáciou a súvisiacimi procesmi. V mnohých oblastiach brownfieldu stoja technicky a kultúrne hodnotné budovy. Je preto potrebné, aby prestavba riešila prestavba a revitalizácia týchto priestorov. V posledných rokoch sa veľký dôraz kladie na mestské priestory a infraštruktúru v meste. Menej áut a viac ciest pre chodcov a cyklistov je v súčasnosti veľkým trendom v mnohých mestách aj v Trnave. Parky a šport/voľný čas sú revitalizované, aby ľudia mohli tráviť čas vonku.

 

Portici, Taliansko – je prvým talianskym mestom z hľadiska hustoty obyvateľstva s približne 12 000 obyvateľmi/km². Jeho celá plocha má rozlohu 4,52 km², no časť patrí do Real Garden. Týči sa na svahoch západnej strany Vezuvu a zaberá malú časť pobrežia Neapolského zálivu v situácii územnej a environmentálnej nezlučiteľnosti. V skutočnosti patrí do zóny červeného Vezuvu spolu s ďalšími 18 obcami. V roku 1740 kráľovský palác (Reggia of Portici) bol postavený, aby hostil kráľa Karola Bourbona III., spolu s početnými vilami, ktoré sú súčasťou takzvanej „golden mile“ neapolského 18.storočia v Neapole. Napriek svojej historickej hodnote bol, mesto trpí mnohými rôzne problémami, ktoré je možné podľa oficiálneho regionálneho plánu obnoviť: Napríklad vysoká spotreba pôdy a nedostok zelene pre občanov; rozsiahle stagnácia opustených budov a mestského prostredia; nedostatok služieb a infraštruktúry určených pre komunitu; strata identity historického centra, ako aj ťažkosti pri rozvoji pokročilých mestských funkcií; prítomnosť degradovaných, opustených a nevyužívaných mestských oblastí, ako aj nevyužívaných alebo nedostatočne využívaných oblastí, ktoré sú možné na opätovné použitie a/alebo obnovu. „Pobrežný pás Portici predstavuje mestský sektor, ktorý si vyžaduje regeneračný zásah nielen z mestského hľadiska, ale predovšetkým z dôvodu hospodárskej politiky pre sociálnu súdržnosť a ochranu práv občanov prostredníctvom opätovného nadobudnutia prírodných zdrojov, ako  priestoru najväčšej hodnoty – more, voľný čas, sociálne a turisticko-receptívne zariadenia.“(z: Dokument syntézy plánu „P.I.U’ Europa“ – Smernice pre „Integrovaný mestský program“ P.I.U’.Europe)

 

Koordinátor projektu –  Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka, Poľsko

Partneri projektu:

Arciragazzi Portici “Utopia Attanasio”, Taliansko

Kasta Morrely, Rumunsko

Youth for Equality, Slovensko.

 

Projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

LTTA „yoUrb4n Europe“ sa čoskoro začína!
Mládežnícki mentori a odborníci na urbánne umenie a architektúru z Poľska, Talianska, Slovenska a Rumunska sa stretnú v dňoch 20.-28. septembra v poľskom meste Łódź – v meste, ktoré je známe svojou revitalizáciou mesta a umením, množstvom street art, 
Počas tohto medzinárodného školenia účastníci budú vytvárať návrh učebných osnov o mestskom umení a digitálnych technikách na rehabilitáciu priestorov venovaných mládeži. Taktiež budú pracovať na kreatívnych podcastoch na témy revitalizácie mestských priestorov cez mestské umenie a prácu s mládežou. 

viac informácií :https://lnkd.in/dHuXDvCG
Koordinátor projektu – Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka, Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Partneri projektu:
Arciragazzi Portici „Utopia Attanasio“, Arciragazzi Portici
Kasta Morrely, Kasta Morrely Organisation
Youth for Equality, Slovensko. Youth for Equality
Projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+.