Preskočiť na obsah

Game Exchange v Estónsku

[SK]

Európska únia ponúka mladým obyvateľom tohto svetadielu mnohé možnosti – jednou z nich sú aj projekty Erasmus+. Potom sú tu ľudia, ktorí tieto projekty vytvárajú. Presne takíto sa stretli v druhý júnový týždeň v Estónsku. Blízko hlavného mesta Tallinn sa stretlo viac 26 ľudí, ktorí sú pracovníkmi s mládežou. Hlavnou témou bola výmena nápadov, názorov, pomoc jeden druhému v tom čo robíme a na pozadí toho všetkého bolo učenie založené na hre. Názov projektu – Game Exchange naznačuje aj to, že celý týždeň sa niesol v duchu hrania hier, ktoré jednotliví účastníci vytvorili a aktívne ich používajú vo svojej praxi. Ako je zvykom, projekt sa niesol v duchu neformálneho vzdelávania.

 

Prirodzenou súčasťou bolo aj vytváranie nových väzieb medzi jednotlivými organizáciami, ale aj priateľstiev. Tak isto sa tento projekt zaslúžil aj o rozvíjanie interkulturálnej komunikácie, keďže ľudia na projekte boli z viac ako 11 krajín. Okrem toho našou úlohou bolo vytvoriť nápad na nový projekt a rozpracovať jeho základy. Hosťujúcou organizáciu bola Shokkin Group, ktorá má sídlo v hlavnom meste. V rámci projektu sme si aj prezreli sídlo organizácie a nahliadli aj do aktivít, ktoré vykonávajú.

 

Výmena toho, čo je zabehnuté a funguje v práci s mládežou, tipy, triky, hry sú to, čo si odnášam z tohto projektu a niekoľko priateľstiev.

 

Barbora a Jana

 

[EN]

The European Union offers for youth many opportunities – one of them is Erasmus+ projects. Then there are people who write and coordinate the projects. And exactly these people met in Estonia. Near the capital city Tallinn met 26 of youth workers. The main aim of the project was to enhance the cooperation among youth workers and to build trust among organisations. As the name of the project – Game Exchange – suggests, the week was full of exchanging games that youth worker use in their everyday practice and to exchange best practices in game-based learning. All the activities were held in the spirit of non-formal learning.

 

The project also raised our intercultural communication skills as participants were from 11 countries. One of the activities during the project was to come up with new project idea and put on paper our main ideas. The host organisation was Shokkin Group International. We also visited their office and were able to see at least a bit of their work with youth. What the project gave me is exchanging good practices and new friendships.

 

Barbora a Jana