Preskočiť na obsah

Wanna join our upcoming project “Power of mental health” in Trnava, Slovakia?

Cieľom 6 workshopov a následne exhibície bude využitím kreatívnych techník pomôcť mladým ľuďom z Ukrajiny a Slovenska vo veku od 15 do 30 rokov s rôznymi problémami, najmä prežívaním frustrácie.
– stimulovať kreativitu
– sprostredkovať nielen krásu a harmóniu, ale pomôcť uvoľniť tiež nahromadené negatívne emócie, napätie a stres konštruktivnym spôsobom
– vytvoriť sociálne kontakty
– nájsť novú nádej do života, motiváciu pri prežívanej beznádeji – pomôct v akceptácii životnej zmeny a nájsť spôsob jej pozitívnej transformácie a konštruktívne využitie
– pôsobiť liečivo na ich psychickú, sociálnu i duchovnú integritu, ktorá sa práve následkom prežitých emocionálnych traum rozpadá.
– naučiť sa pracovať s informáciami a dezinformáciami a predchádzať tak konfliktom
– využitie expresívnych techník pre osobné zmeny, rast a sebauvedomenie prostredníctvom arteterapie (kresba, maľba, modelovanie s keramickým hlinou a ďalšie), využitie prvkov muzikoterapie a dramaterapie
Workshopy sa odohrajú v dátumoch 9.3.,29.3., 13.4., 25.4., 4.5. a 24.5. a kapacita je obmedzená na 20 ľudí.
Na prvý workshop 9.3.2023 sa môžete prihlásiť TU