Preskočiť na obsah

🌟🇮🇹👥 Empowering Youth Employability: An Unforgettable Experience in Italy with Erasmus+ Project “Empl@y” 💼📈

English version:
 

👥 Ema and I recently participated in an Erasmus+ project called empl@y in the stunning region of Calabria, Italy. 🌅🇮🇹 Our adventure started before we even arrived, as we met many fascinating people on the way. The picturesque landscape and environment left us breathless and we savoured every moment of it. 🤩

📚 However, empl@y was not just a leisurely vacation. It was a challenging project that taught us invaluable lessons about youth employability, utilizing diverse methods of informal learning. 🧐

💡 We had a remarkable opportunity to contemplate our future careers, create a career path, and even develop a business plan for our future company or business. 📝 This was particularly beneficial for those who are still unsure about their career paths. With the help of all the concepts, soft skills, and ideas that we were taught and exposed to, we feel more educated and confident in the area of employability. 🤓💪

🙏 We are grateful to all the participants, trainers, and our sending organization for granting us this incredible opportunity to learn and expand our knowledge. It was an enriching experience that we will never forget. 🤗🌟

 

Slovak version:

 

Nedávno sme ja a moja spolužiačka Ema boli vybrané do projektu Erasmus+ s názvom empl@y, ktorý sa konal v talianskej Kalábrii. Čakalo nás veľa cestovania, takže naše dobrodružstvo sa začalo ešte pred príchodom do Talianska. Cestou sme stretli veľa zaujímavých a milých ľudí. Prostredie a krajina boli úchvatné a my sme si užívali každú sekundu. Samozrejme, nebol to oddychový výlet. Tento projekt bol plný výziev, niekedy ťažký, nádherný, ale hlavne nás veľa naučil. Od začiatku projektu sme sa oboznamovali s problematikou, ťažkosťami, prekážkami a výzvami spojenými s témou zamestnateľnosti mladých ľudí. Pomocou rôznych metód neformálneho vzdelávania sme boli schopní sami analyzovať takéto témy na rôznych úrovniach (miestnej, krajovej, regionálnej a európskej). Namiesto toho, aby sme sa venovali téme zamestnateľnosti len všeobecne, sme mali skvelú príležitosť zamyslieť sa nad vlastnou budúcou prácou a vytvorili sme si vlastnú kariérnu cestu, po ktorej by sme raz chceli kráčať. Vytvorili sme si aj podnikateľský plán vlastnej spoločnosti alebo podniku, ktorý by sme chceli založiť. Podľa nášho názoru to bolo svojím spôsobom veľmi prínosné pre ľudí, ktorí si stále nie sú istí alebo majú nejasnosti ohľadom svojej budúcej kariéry. Pred nami je však ešte online časť projektu, na ktorej sa musíme zúčastniť. Nakoniec sme s pomocou všetkých faktov, mäkkých zručností, názorov a pojmov, ktoré sme sa dozvedeli a ktoré nám boli predstavené, oveľa vzdelanejší a sebavedomejší v oblasti zamestnateľnosti. A na záver by som sa chcela poďakovať všetkým účastníkom, trénerom a našej vysielajúcej organizácii za to, že nám poskytli túto neuveriteľnú príležitosť rásť a rozširovať svoje vedomosti.