Preskočiť na obsah

Čo je to Youthpass certifikát?

Dôležitou súčasťou programu Erasmus+ je Youthpass. Dokument, ktorý uznáva neformálne vzdelávanie a zároveň nástroj, ktorý slúži na podporu uznania mládežníckej práce a stratégie celoživotného vzdelávania.

Youthpass je určený všetkým tým, ktorí sa zúčastnili aktivít v rámci programu Erasmus+ a chcú získať potvrdenie – certifikát o získaných kompetenciách počas trvania svojho projektu. V súčasnosti sa vydáva v rámci akcií:

  •  Medzinárodné mládežnícke výmeny
  •  Mládežnícke iniciatívy
  •  Európska dobrovoľnícka služba
  •  Školenia a projekty zamerané na vytváranie sietí

Youthpass si vytvorí účastník projektu sám, za podpory organizátora – garanta projektu, ktorý zodpovedá za posúdenie získaných zručností a kompetencií.

Youthpass certifikát obsahuje kontaktné údaje, popis projektu a najmä popis získaných kompetencií, ktoré definujeme ako kombináciu vedomostí, zručností a postojov. Najdôležitejšou súčasťou Youthpassu je práve 8 kľúčových kompetencií

Eliška: “Svoj Youthpass som po mládežníckej výmene prezentovala počas pohovoru, keď som žiadala o letnú stáž v spoločnosti v Prahe. Certifikát bol pre mňa výhodou oproti iným uchádzačom a na stáž ma vybrali.”

Ján: “Keď som sa hlásil na magisterské štúdium v Dánsku, popísal som svoje skúsenosti a poznatky z predchádzajúcich projektov Erasmus+ a predložil certifikáty. Na štúdium ma prijali a zdôraznili, že si cenia moju aktivitu.”

Diana: “Pri pohovore na pracovnú pozíciu, ktorá súvisela s absolvovaním mládežníckej výmeny a tréning kurzu Erasmus+, personalista netušil, čo je to Youthpass. Po opísaní vzdelávacích výstupov a prepojení s pracovnou činnosťou, som zdokonca vniesla trochu inovácie do pracovnej pozície hneď pri konaní pohovoru.”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *