Eco-bridge for Caribbean | St. Peters, Sint Marteen | 1. – 8.7. 2021

Tento projekt bol vytvorený študentmi stredných škôl v Trnave, ktorí chcú riešiť problém negatívnych dopadov cestovného ruchu na životné prostredie.  Radi by vyzdvihli tému „ekoturizmus“ a rozšírili povedomie o možnostiach jeho uplatnenia konkrétnymi krokmi zameranými na ekologickejšie cestovanie, akými sú napríklad obmedzenie spotrebiteľského správania v  rámci spotreby vody, elektriny, vyzdvihnutie letov, ktoré produkujú menej oxidu uhličitého, a mnoho ďalších eco-friendly nápadov, ktoré redukujú negatívny vplyv cestovania našu planétu.

 

Mladí ľudia, ktorí projekt vedú, pripravili aktivity ako sú workshopy, teambuildingové aktivity, simulácie, študijné návštevy. Zámerom tohto projektu je rozvíjať kľúčové kompetencie mládeže, ako sú iniciatíva alebo líderstvo, ktoré sú v dnešnej dobe pre našich účastníkov dôležité, aby mohli vstúpiť na trh práce. Uvedený projekt je v súlade so Stratégiou Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027. Účastníckymi krajinami a partnermi sú St.Marteen, Anguilla, Chorvátsko a Slovensko.

Hľadáme: 1 účastníka vo veku 18 – 25 rokov 

Deadline: (pripravujeme)