Preskočiť na obsah

“Chceli by sme ostatným ukázať rôzne spôsoby, ako prispieť k ochrane našej klímy, takže každý si bude môcť nájsť, čo ho baví a niečo si z toho zobrať.”

Volám sa Jakub a spolu s ďalšími mladými ľuďmi zo Slovenska sme sa rozhodli vytvoriť projekty, ktoré by ukázali iným mladým ľuďom, aké možnosti ponúka Európska Únia pre náš osobný rozvoj, ale aj rozvoj našich krajín. Takto ako skupina sme sa už zišli na niekoľkých programoch Erasmus+, ktoré nás naučili rôznorodým skúsenostiam a skillsetom. Ako skupina sme sa učili ako podnikať tak, aby to zlepšilo životy ostatných, či aký podstatný je multikulturalizmus v našej modernej spoločnosti. Takto pred rokom sme sa zišli spolu s organizáciou Youth for Equality, aby sme vytvorili projekt, ktorý by sa zameriaval na životné prostredie, konkrétnejšie na to, ako môžeme sami prispieť k zmene. Stálo nás to veľa roboty, ale nakoniec sa nám podarilo spísať projekt, ktorý dostal grant od EÚ. Mobilita projektu “Eco – bridge for Caribbean” sa mala organizovať na jeseň 2020, avšak pandemická situácia to nedovolila, preto veríme, že ju bude možné zorganizovať v júli 2021. Trvalo nám mesiace, kým sme pripravili aktivity, ktoré by aktívne učili účastníkov, ako pomáhať životnému prostrediu, ale zároveň im dodávali odvahu a aj vedomosti k tomu, aby k takémuto správaniu viedli iných. Veľmi sa na to tešíme, pretože nielen, že je relatívne náročné dostať príležitosť zorganizovať projekt mimo Európy, ale taktiež nám to otvorí nové priateľstvá a utmelí vzťahy medzi organizáciami. Veríme, že projekt takéhoto rozsahu by mohol mať nielen veľkú podporu medzi mladými ľuďmi, ale by mohol mať obrovský dopad na životy účastníkov, keďže máme cieľ naučiť ostatných rôzne spôsoby, ako prispieť k ochrane našej klímy, takže každý si bude môcť nájsť, čo ho baví a niečo si z toho zobrať. Ale, rovnako ako aj iné projekty, aj tento náš je o viac, ako len o obsahu. Ako účastník si treba uvedomiť, že rovnako veľa sa dá naučiť od ostatných účastníkov, ako sa dá od prezentujúcich. Treba sa naučiť rešpektovať ľudí a ich názory a argumentovať, debatovať, namiesto hádania sa. 

Tieto vlastnosti nám ako spoločnosti chýbajú už dlhšiu dobu, a predsa nie je nikdy neskoro začať so zmenou. Druhý projekt, ktorý momentálne organizujeme, bol pripravený už dávnejšie, ale kvôli pandémii sme ho museli posúvať. Tento projekt, “Think Globally, Act Locally”, je zasadený na Slovensku, v Trnave, a pôvodne mal trvať 12 mesiacov. Účelom tohto projektu je priblížiť problematiku klimatickej krízy slovenskej verejnosti. Dohromady má tento projekt 12 workshopov, pričom každý z nich sa zaujíma iným aspektom životného prostredia, ako napríklad rýchla móda alebo vegánstvo. Tieto workshopy sa snažíme upriamiť na mladých ľudí, pričom ale nezabúdame aj na staršie generácie, pretože veríme, že mladí ľudia sú naša budúcnosť, ale pomáhať treba všetkým. Týmto projektom by sme chceli ukázať ľuďom, že vôbec nie je náročné či drahé, začať ochraňovať naše životné prostredie, aby sa ho dožili aj ďalšie generácie. Doteraz sme napríklad organizovali workshop, ktorý sa zaoberal vytváraním ekologických čistiacich prostriedkov alebo swapom oblečenia a v rámci verejnosti majú naše workshopy celkom veľký ohlas, čo si myslíme, že iba dokazuje, ako veľmi sa ľudia zaoberajú o životné prostredie a ako ho chrániť. Z vlastného pohľadu si myslíme, že táto tématika je na Slovensku len málo rozvinutá a je potreba ju rozširovať, pretože nevedomosť je rovnako zlá ako ignorácia. Mladí ľudia nie sú vedení k tomu, aby ochraňovali životné prostredie a pokiaľ neprejavia vlastný záujem, tak majú len veľmi málo príležitostí s tým začať. Ako spoločnosť by sme mali byť vedení k ochrane životného prostredia, ale nanešťastie sa v školách o tomto probléme veľmi neučí, mladí ľudia nevedia o problémoch, ktoré nás obklopujú, zatiaľ čo staršie generácie tieto problémy často buď ignorujú alebo z nich ťažia. Práve kvôli tomuto sme sa rozhodli organizovať a vystupovať na týchto projektoch, aby sme vytvorili pre mladých ľudí, rovnako ako aj pre staršie generácie, príležitosti, ako pomôcť v kríze.

 

Jakub Dobeš, Lomond school, Edinburgh

 

Viac o projektoch Think globally, act locally a Eco – bridge for Caribbean.